Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «chyba»:


Total: 130 results - 0.038 seconds

Koszykarze-freePDF 100%

- Chyba nie jest zemną tak źle skoro dałem rade uciec tym dryblasom i na dokładkę zrobiłem unik jak karateka.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/koszykarze-freepdf/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

walkthrough 96%

m - masa (uznajemy, jest równa 1) x0 – środek paczki gaussowskiej, warto dad chyba 0 σgauss – szerokośd paczki E – jakaś energia Czas początkowy, koocowy, krok czasowy Δ Vn – jest związane z barierami, których na razie nie kazał robid, to chyba 0 x początkowy, koocowy, Nx - ilośd iksów w przedziale, chyba nie zaszkodzi ustalid to tak, aby xmin=-xmax ε – długośd kroku x (można policzyd z danych linijkę wyżej) Najpierw tworzymy macierz D, która ma rozmiar Nx x Nx.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/27/walkthrough/

27/11/2013 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 94%

Art.​​ 2.​ ​​ Ustawa​​nie​​ma​​mocy​​wstecznej,​​chyba​​że​​to​​wynika​​z​​jej​​brzmienia​​lub​​celu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Rozdział 2. Kojot 91%

Chyba sobie kogoś znalazł...

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/rozdzia-2-kojot/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

ucja i Artur całe 90%

Lecz pod klasą spotkała jakąś panią -chyba jej wychowawczynię- bo spytała:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/ucja-i-artur-ca-e/

13/01/2014 www.pdf-archive.com

trolle 86%

Trolle ripost i zachowania słabi-to chyba najsłabsze trolle jakie odkryłem.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/25/trolle/

25/08/2014 www.pdf-archive.com

rozmowa 85%

  20:54  Paulina Małkowska  Chyba nie jestem typem romantyka   20:55  Przemysław Afeltowicz  No to faceta romantyka pewnie tez nie.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/rozmowa/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

echo2014jesień 84%

Wchodząc na sale gimnastyczną w dniu rozpoczęcia roku szkolnego miałam wrażenie, że chyba jakimś cudem się teleportowałam.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/echo2014jesie/

18/10/2014 www.pdf-archive.com

Bez tytułu 1 83%

Wszędzie leżały jakieś puszki, często otwarte, jakaś miotła, mop, kubeł z zimną wodą, stół z krzesłem i Andersonem przywiązanym do niego… To chyba nie tak powinno wyglądać.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/07/bez-tytu-u-1-1/

07/02/2017 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(14) Wrzesień 83%

chyba każdy, kto skończył szkołę, chciałby do niej wrócić.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-14-wrzesie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

zwiastun 82%

„To chyba idzie za daleko” powiedziałem sam do siebie.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/31/zwiastun/

31/03/2015 www.pdf-archive.com

dr hab Igor Postuła 80%

Przebywanie ze studentami jest chyba najlepszą częścią tej pracy, tylko to jest część, która czasami nie do końca w sposób prawdziwy pozwala odbierać rzeczywistość.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/dr-hab-igor-postu-a/

21/12/2017 www.pdf-archive.com

Eula bentley 77%

Nie wolno dekodować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani tłumaczyć Oprogramowania w inny sposób, chyba że jest to wyraźnie dopuszczone przez stosowne przepisy wyłączające to ograniczenie i w zakresie określonym w tych przepisach.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

nr2 74%

„To chyba idzie za daleko” powiedziałem sam do siebie.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/06/nr2/

06/04/2015 www.pdf-archive.com

KV4RTICKA 73%

Jak jste si určitě všimli, v minulém čísle se vyskytla chyba v číslování časopisu (místo 3/2013 tam bylo 4/2013).

https://www.pdf-archive.com/2013/05/02/kv4rticka/

02/05/2013 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 73%

–– winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, chyba że pokrycie kosztów usług odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 72%

Spośród wszystkich moich ksiąŜek Dywizjon 303 jest chyba utworem pisanym najbardziej na gorąco, pod bezpośrednim wraŜeniem rozgrywających się w 1940 roku wypadków:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

biuletyn 72%

Widoki, które zaczynaja przebłyskiwać pomiędzy drzewami, zwiastują nieziemskie doznania W zasięgu ręki, a raczej nogi, Dział -chyba niedoceniany szlak, bo na palcach jednej kończyny można policzyc ludzi, których spotkaliśmy po drodze .

https://www.pdf-archive.com/2011/06/01/biuletyn/

01/06/2011 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(10) Kwiecień 72%

Jednak tym razem towarzyszy nam słońce i dość wysoka temperatura, śnieg odszedł i chyba nie wróci.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-10-kwiecie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

a 71%

chyba wszyscy mają kaca.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/21/a/

20/04/2013 www.pdf-archive.com

Pesymizm żołnierza-tułacza. Recenzja filmu ''John Rambo'' 70%

Tak będzie, bo tak musi być, i chyba nikt nie liczy na to, iż będzie inaczej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/pesymizm-o-nierza-tu-acza-recenzja-filmu-john-rambo/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

wzór notki konkurswoej 68%

Kolorki, których używałam A tutaj wycena  :-P  Jak widzicie całość kosztuje 1150 star coins i 6 diamentów… To chyba dość rozsądna cena  Look dla dziewczyny bez VIP-a !

https://www.pdf-archive.com/2014/08/20/wz-r-notki-konkurswoej/

20/08/2014 www.pdf-archive.com

Zasady ogólne 28.10.2014 68%

Zabrania się informowania o przybyciu znajomych dopiero pod Empikiem, chyba że grupa wyrazi na to zgodę, wtedy możemy do kogoś zadzwonić i go zaprosić.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-og-lne-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

walek1.PDF 68%

1 CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/13/walek1/

13/10/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 68%

zm.) samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka (kandydata) przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com