Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 December at 09:18 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «chyby»:


Total: 11 results - 0.044 seconds

Reklmačný poriadok 100%

Právo na reklamáciu Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

NGK Katalog1 55%

NGK nenese zodpovědnost za rozpoznatelné chyby, jako například tiskové chyby.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/ngk-katalog1/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

HODNOCENÍ-KAMPANĚ- -IVAN 54%

Za své chyby považuji převážně podhodnocení našich možností fundraisingu.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ivan/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

KVARTICKAVKVINTEFINALVERZE 53%

Plzni se povedlo držet se pouze první poločas, jelikož pak udělala „osudové“ chyby a dala Manchesteru šanci nastřílet tři branky.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/kvartickavkvintefinalverze/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

Podmínky va 52%

 Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nepřijímají  odpovědnost  za  neplatné  přihlášky,  falešné   přihlášky  nebo  přihlášky,  které  se  ztratí  nebo  budou  neúplné
v  důsledku  chyby  počítače  nebo  z   jakéhokoli  jiného  důvodu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 52%

Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nepřijímají  odpovědnost  za  neplatné  přihlášky,  falešné   přihlášky  nebo  přihlášky,  které  se  ztratí  nebo  budou  neúplné
v důsledku  chyby  počítače  nebo  z   jakéhokoli  jiného  důvodu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 52%

 Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nepřijímají  odpovědnost  za  neplatné  přihlášky,  falešné   přihlášky  nebo  přihlášky,  které  se  ztratí  nebo  budou  neúplné
v  důsledku  chyby  počítače  nebo  z   jakéhokoli  jiného  důvodu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

Nábytok návod na používanie 46%

Mierne rozdiely v farbe a štruktúre prírodného dreva sú prípustné a nepovažujú sa za chyby nábytku.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/05/na-bytok-na-vod-na-pouz-i-vanie/

05/05/2017 www.pdf-archive.com

spd-na-vlastni-oci 37%

Stejně tak politik musí nést zodpovědnost za svoje chyby.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/spd-na-vlastni-oci/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

SRS30-39 30%

A z tohoto faktu mimo jiné vyplývá také znaèná citlivost chování výhybky prvního stupnì na pøípadné fázové chyby reproduktorù.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 19%

To samozøejmì poskytuje další prostor pro „dolaïování“ s ohledem na specifické vlastnosti reproduktorù a samozøejmì také pro chyby.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com