Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cisnienie»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

leon 11 graf 3 bieg 100%

zwarcie obwodu do masy - nieciagly 18062 - Zarejestrowane kody usterek w sterowniku panelu wskazników - Staly Graficznie Wysokoprezny - Zawór regulacji cisnienia doladowania (10:49:43) :DUWRĞü Max Min 93 % 95 % 20 % 2 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:49:38) :DUWRĞü Max Min 979,2 millibar 2570,4 millibar 989,4 millibar Wysokoprezny - Zadane cisnienie doladowania (10:49:35) :DUWRĞü Max Min 1009,8 millibar 2029,8 millibar 999,6 millibar Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:49:29) :DUWRĞü Max Min 2247 Obroty 3297 Obroty 903 Obroty Wysokoprezny - Zawór regulacji cisnienia doladowania (10:47:01) :DUWRĞü Max Min 20 % 95 % 20 % Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:46:57) 3 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) :DUWRĞü Max Min 1009,8 millibar 1050,6 millibar 2570,4 millibar Wysokoprezny - Zadane cisnienie doladowania (10:46:54) :DUWRĞü Max Min 999,6 millibar 2040 millibar 999,6 millibar Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:46:47) :DUWRĞü Max Min 2184 Obroty 4368 Obroty 882 Obroty Wysokoprezny - Zawór recyrkulacji spalin (10:43:23) :DUWRĞü Max Min 61 % 63 % 5% Wysokoprezny - Masa powietrza (10:43:21) :DUWRĞü Max Min 275,0 mg/H 535 mg/H 255 mg/H 4 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) Wysokoprezny - Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza (10:43:17) :DUWRĞü Max Min 285,0 mg/H 560 mg/H 265 mg/H Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:43:07) :DUWRĞü Max Min 1680 Obroty 1890 Obroty 882 Obroty Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:41:53) :DUWRĞü Max Min 903 Obroty 903 Obroty 903 Obroty Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) 5

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/leon-11-graf-3-bieg/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

407 mod 86%

18.04.2012 (10:42) 800 200 P-koła [BHP] P-straty [BHP] P-norm [BHP] Mnorm [Nm] 0 0 200 50 400 100 600 150 18.04.2012 8:34 0 1000 2000 3000 Parametry pomiaru mocy Moc według normy Moc na silniku Moc na kołach Straty mocy Maksymalna moc przy 1) Pnorm PMot Pkoła Pstraty 239,2 236,1 183,1 53,0 4390 5000 n [rpm] Parametry otoczenia BHP BHP BHP BHP rpm / 176,0 kW / 173,7 kW / 134,7 kW / 39,0 kW / 193,9 km/h Temperatura otoczenia Temp.powietrza zasysanego Wilgotność powietrza Cisnienie atmosferyczne Cisnienie pary TOtoczenie 14,3 TPowietrze zasysane18,5 HPowietrze 36,6 pPowietrze 988,9 pPara 6,0 / Temperatura oleju Temperatura paliwa TOlej TPaliwo Moment obrotowy 1) Mnorm Maks.moment obrotowy przy 515,0 Nm 2085 rpm Maks.osiągnięta pr.obrotowa 4465 rpm / 197,3 km/h 1) 4000 92,0 km/h °C °C % hPa hPa ----,- °C ----,- °C Korekcja według DIN 70020 Współczynniki korekcji:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/01/407-mod/

01/09/2017 www.pdf-archive.com