PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 October at 07:12 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «colectiv»:


Total: 6 results - 0.011 seconds

Kronstadt Pub Boys 2% 100%

Kronstadt Pub Boys 2% Anexa nr.2 Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul 230 2 0 1 4 I.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/kronstadt-pub-boys-2/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

2% Aqua Crisius 100%

2% Aqua Crisius Anexa nr.2 Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul 2 0 230 6 1 I.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/2-aqua-crisius/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

ANUNT.PDF 97%

W-fW't 'a{'zc4 ANUNT DE INTERES GENERAL Av6nd in vedere c6, din cauzaunor documenteprovenite de la unele direclii ale Ministerului Muncii, Familiei qi ProteclieiSociale,s-a creato regretabildstare de confuzie in legdtur[ cu contractul colectiv de muncd unic la nivel nalional in anul 2011, pentru a pune capdt acestei st5ri de confuzie care poate aduce prejudicii lucritorilor,, prin incdlcarea drepturilor 1or, Confederalia Nalionald Sindicald,,CartelALFA"

https://www.pdf-archive.com/2011/07/12/anunt/

12/07/2011 www.pdf-archive.com

declaratia230 94%

878/21.XII.2007 INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13 Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/declaratia230/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

Adresa-UJR-catre-Uniunea-Barourilor 87%

Drept urmare am instituit un colectiv care a luat în discuție aceste probleme, concluziile fiind prezentate Consiliului director al Uniunii Juriștilor.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/14/adresa-ujr-catre-uniunea-barourilor/

14/12/2015 www.pdf-archive.com

Manifestul ultrașilor 70%

Doar pentru Roșia Montană, pentru Raed Arafat sau în memoria victimelor tragediei de la Colectiv?

https://www.pdf-archive.com/2015/11/05/manifestul-ultra-ilor/

05/11/2015 www.pdf-archive.com