Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «corect»:


Total: 30 results - 0.038 seconds

12 CHI BAREM2 U ESANTION16 100%

Item Etape, răspunsuri şi norme de evaluare Specificarea punctajului 1p x 9 = 9p Total punctaj 9p 6p 6p 1* Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din enunțurile propuse................

https://www.pdf-archive.com/2016/04/12/12-chi-barem2-u-esantion16/

12/04/2016 www.pdf-archive.com

12 CHI BAREM1 U ESANTION16 99%

Item Etape, răspunsuri şi norme de evaluare Specificarea punctajului 1p x 5 = 5p Total punctaj 5p 8p 5p 1 Pentru completarea corectă a spaţiilor libere ...................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/04/12/12-chi-barem1-u-esantion16/

12/04/2016 www.pdf-archive.com

Reclamatie RCS-RDS service 73%

Dupa ultimul update, microfonul nu mai functiona corect si l-am trimis.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/reclamatie-rcs-rds-service/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

Petrov 73%

https://www.pdf-archive.com/2017/10/11/petrov/

11/10/2017 www.pdf-archive.com

Romanian Top 88 Vocabularies 67%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 I eu you (singular) tu he el she ea it el/ea we noi you (plural) voi they ei/ele what ce who cine where unde why de ce how cum which care when când then apoi if dacă really chiar but dar because deoarece not nu this acesta that acela all tot or sau www.pinhok.com 26 - 50 and și to know a ști to think a gândi to come a veni to put a pune to take a lua to find a găsi to listen a asculta to work a lucra to talk a vorbi to give (somebody something) a da to like a plăcea to help a ajuta to love a iubi to call a da un apel telefonic to wait a aștepta 0 zero 1 unu 2 doi 3 trei 4 patru 5 cinci 6 șase 7 șapte 8 opt www.pinhok.com 51 - 75 9 nouă 10 zece 11 unsprezece 12 doisprezece 13 treisprezece 14 paisprezece 15 cincisprezece 16 șaisprezece 17 șaptesprezece 18 optsprezece 19 nouăsprezece 20 douăzeci new nou old (not new) vechi few puțini many mulți wrong greșit correct corect bad rău good bun happy fericit short (length) scurt long lung small mic big mare www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/10/05/romanian-top-88-vocabularies/

05/10/2017 www.pdf-archive.com

chiar tot tot tot 66%

74.43% corect Punctaj:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/chiar-tot-tot-tot/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

BaseCode 66%

fields from dataset dfTxtAndSrc <- dfTable[, c("MediaType","FullText")] rm(dfTable) #-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-# #-#-#-#- Begin Cleansing Dataset -#-#-#-# #-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-# # remove non-ascii characters dfTxt <- as.data.frame(iconv(dfTxtAndSrc$FullText, "latin1", "ASCII", sub="")) dfTxtAndSrc$FullText <- dfTxt[, 1] rm(dfTxt) # migrate all characters to lowerCase dfTxtAndSrc$FullText <- tolower(dfTxtAndSrc$FullText) # corect common spelling errors, internet shorthand, and incidental # changes to non-target data during abstraction dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("banke", "ally", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("hobanka ", "how f", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("nebanka ", "new f", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("rebanka ", "rew f", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("viebanka ", "view f", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("nobanka ", "now f", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("automatibankc anke", "automatically", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("cancell", "cancel", dfTxtAndSrc$FullText, perl = TRUE) # remove unnecessary / unwanted characters dfTxtAndSrc$FullText <- gsub("[[:punct:]]", "

https://www.pdf-archive.com/2015/12/13/basecode/

13/12/2015 www.pdf-archive.com

12 CHI TEST2 U RO ESANTION16 59%

_________________________________________________________ 6 Selectează şi scrie în spaţiul rezervat cuvîntul din paranteze, care completează corect fiecare din afirmaţiile:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/12/12-chi-test2-u-ro-esantion16/

12/04/2016 www.pdf-archive.com

declaratia230 58%

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/declaratia230/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

PrezentareREmaxAscendent 56%

1) Va evalueaza corect (in piata) proprietatea (nu este subiectiv).

https://www.pdf-archive.com/2015/12/29/prezentareremaxascendent/

29/12/2015 www.pdf-archive.com

Seminar 1+2 ODI 55%

Dacă ați introdus corect datele veți vedea fereastra:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/02/seminar-1-2-odi/

02/11/2015 www.pdf-archive.com

PS-Laborator-rom-FR 51%

 o regula de oprire – pentru a termina corect simularea (cu crearea unui raport statistic conținând rezultatele și performanțele observate) este dată o stare de oprire.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/ps-laborator-rom-fr/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

fluturas-antiecumenism4-1 49%

În erezie sunt toţi cei care au stricat învaţătura cea dreaptă, începând cu papistașii, care s-au rupt din trupul Bisericii, în 1054 și continuând cu confesiunile și sectele care s-au desprins din învaţătura strâmbă a catolicilor (numiţi mai corect papistași, pentru ca ei sunt conduși de papa, care se crede Dumnezeu pe pământ, infailibil și capul Bisericii).

https://www.pdf-archive.com/2012/05/25/fluturas-antiecumenism4-1/

25/05/2012 www.pdf-archive.com

Articol acad. Ion BOSTAN 16.07.17 47%

Moldova, acesta să fie orientat corect pentru captarea imaginilor (axa obiectivului scanerului să privească în nadir);

https://www.pdf-archive.com/2017/07/18/articol-acad-ion-bostan-16-07-17/

18/07/2017 www.pdf-archive.com

CVInstructions 41%

nu are impactul corect, veţi pierde ocazia de a fi invitat la interviu.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/cvinstructions/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Deslușiriile întunecatei mândrii 41%

În al doilea rând, avem nevoie de apă curată și de mâncarea sănătoasă, fără de care n-am mai prinde alte anotimpuri, hrana fiind considerată corect, trupul Său, ce e blasfemic să devină sintetic.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/deslu-iriile-entunecatei-m-ndrii/

15/06/2017 www.pdf-archive.com