Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 May at 13:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cymru»:


Total: 4 results - 0.008 seconds

Nolan Charity Fund Newsletter Spring 2017 100%

Alzheimer’s Society Cymru receiving £2,500 to help relocate their Tỳ Perthyn Day Care Support Service in Ammanford.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/11/nolan-charity-fund-newsletter-spring-2017/

11/04/2017 www.pdf-archive.com

Y STAMP Rhifyn 1 Gwanwyn 2017 99%

Y STAMP MENNA ELFYN RHYS TRIMBLE CARYL BRYN SIAN MIRIAM MORGAN OWEN GWEN SAUNDERS JONES Rhifyn 1 - Gwanwyn 2017 2 Y STAMP RHIFYN 1 GWANWYN 2017 3 Hawlfraint © 2017 Y Stamp Argraffwyd gan Argraffwyr Cambrian Dylunydd - Iestyn Tyne DIOLCH Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth am eu nawdd, Cynghrair Cymunedau Cymraeg am eu cymorth a’u diddordeb, Ein teuluoedd a’n ffrindiau, I CHI, ddarllenwyr annwyl, Ac yn bennaf oll, i’r holl stampwyr disglair sy’n eich disgwyl rhwng y cloriau hyn 4 ystamp.cymru @ystampus Gwanwyn 2017 CYNNWYS Golygyddol ……………………………………………………………… 6 Cerdd - Grug Muse …………………………………………… 22 Cerdd - Menna Elfyn ……………………………………… 8 Adolygiadau Y Labordy - Gareth Evans Jones ………… 9 Pantywennol - Ruth Richards ………………… 23 Cerdd - Caryl Bryn ………………………………………… 12 Optimist Absoliwt - Menna Elfyn ……… 24 Cerdd - Rhys Trimble …………………………………… 13 Jwg ar Seld - Lleucu Roberts ……………… 24 Ysgrif - Morgan Owen …………………………………… 14 Y Gwreiddyn - Caryl Lewis ……………………… 25 Cerdd - Morgan Owen ……………………………………… 16 Macbeth - Theatr Genedlaethol Cymru 25 Cyfweliad - Sian Miriam …………………………… 17 Llyfr Bach Paris - Lara Catrin ………… 26 AilBobi Jones - Gwen Saunders Jones 19 Abermandraw - Rhys Iorwerth ………………… 27 Englynion - Gwerful Mechain ………………… 21 Y Stampwyr ……………………………………………………………… 28 Y STAMP GOLYGYDDION Grug Muse / Miriam Elin Jones / Llŷr Titus / Iestyn Tyne  ystamp.cymru // @ystampus // facebook.com/ystampus golygyddion.ystamp@gmail.com ARTISTIAID! Mae’r STAMP eich angen chi!

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/y-stamp-rhifyn-1-gwanwyn-2017/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

Welsh for Adults Form [Welsh] 85%

Gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarperir yn y cais hwn ac unrhyw ddogfennau a gyflwynir, gan staff Prifysgol De Cymru yn y Tim Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr, Y Ganolfan Cymraeg i Oedolion, yr adran Gyllid, pennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr (neu enwebai), archwilwyr mewnol, Pwyllgor y Gronfa Ariannol wrth Gefn, dyfarnwr apeliadau annibynnol, ac yn allanol gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru (gan gynnwys unrhyw archwilwyr).

https://www.pdf-archive.com/2014/10/16/welsh-for-adults-form-welsh/

16/10/2014 www.pdf-archive.com

Proposal to introduce designated multicultural 49%

Support has been given by both Carwyn Jones (Welsh Labour) and Leanne Woods (Plaid Cymru) and both will attend an ethnic diversity and multiculturalism event in Grangetown organised by Common Purpose in July around the time of Ed Miliband’s visit to the SWALEC stadium in July.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/proposal-to-introduce-designated-multicultural/

09/05/2014 www.pdf-archive.com