Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cytatami»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

Karolina Babińska portfolio 100%

Wzajemne relacje przestrzenne pomiędzy całością i elementami maja tworzyć pewną fabułę, opowiadanie, ponieważ obiekty są cytatami wizualnymi oraz cytatami funkcji danych przedmiotów i wizerunków (afordancja jest inspirującą mnie kategorią z dziedziny psychologi poznawczej).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/karolina-babin-ska-portfolio/

24/03/2017 www.pdf-archive.com