Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «czaro»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

czaro.PDF 100%

Magiczna precyzja - super pomysł i fajna zmiana żeby zwiększała celkę procentowo, ja bym jeszcze zwiększył wartości celności jakie ten skill dodaje - obecnie jest to 2% na poziom, myślę że 3% na poziom nie zaszkodzi - czaro jest ślepa jak stępieo z 13 posterunku, a dodatkowo zwiększy to jej wartośd w pt.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/22/czaro/

22/08/2016 www.pdf-archive.com

ffff - nowa wersja 58%

Autorzy tego filmu wymyślili na to miejsce własne określenie – „czaro dzielnica”.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/23/ffff-nowa-wersja/

23/05/2013 www.pdf-archive.com