Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «czenia»:


Total: 5 results - 0.003 seconds

polaczenie kolejowe 100%

miejsc ograniczona, tylko 2 kl., poci¡g z elektrycznych zespoªów trakcyjnych (EZT) 2 poª¡czenia alternatywne (co 115 120 minut).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/22/polaczenie-kolejowe/

22/11/2015 www.pdf-archive.com

Instrukcja 86%

Koñczenie po³±czenia .....................

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

polaczenie kolejowe 78%

miejsc ograniczona, tylko 2 kl., klimatyzacja, autobus szynowy, dost¦p dla wózków inwalidzkich 2 poª¡czenia alternatywne (co 60 92 minut).

https://www.pdf-archive.com/2015/08/17/polaczenie-kolejowe/

17/08/2015 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 60%

SPIS TREŚCI Rozdział I – Postanowienia wprowadzające Postanowienia ogólne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Definicje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Rozdział II – Przedmiot i zakres ubezpieczenia Czas ochrony  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Przedmiot i zakres ubezpieczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .   Świadczenia podstawowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej  .  .  .   Świadczenia dodatkowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń podstawowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące usług assistance – zakres podstawowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych specjalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  5 str.  5 str.  5 str.  6 str.  6 str.  7 str.  8 str.  10 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności  .  .  .  .   str.  14 Wyłączenia odpowiedzialności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  14 Rozdział III – Zawarcie umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania  .  .  .   str.  15 Składka za ubezpieczenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  16 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia i ustanie odpowiedzialności.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com