Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 July at 17:58 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cznie»:


Total: 4 results - 0.011 seconds

brd 100%

STRU UKTURA MIE EJSC KONCE ENTRACJI ZDARZE( DR ROGOWYCH H Z UDZIA)E EM ROW WERZYSTÓ ÓW (wg danychh z lat 2006 – 20008) Charaakterystyka ogólna o Parking/obiekt 7 3.7 Skrzy$owannie (%"cznie) 59.8 Odcinek (%"cznie) 36.6 Charakterystyka szczzegó&owa 22.0 P%aszczyzna kolizji na skrzy$owaniu u 9 17.9 Odcinek mi##dzy p-ktami kolizji 15.4 u Wjazdy i wyjazdy z obiektu 15.4 Wlot na skrzy$owaniee 13.4 Wlot - prrzej!cie dla pieszych h 4.9 Wylot - prrzej!cie dla pieszych h 3.7 Parking/Obiek kt 3 3.3 Odcinek - prrzej!cie dla pieszych h 2.8 ylot ze skrzy$owaniaa Wy 1.2 P%aaszczyzna akumulacji na skrzy$owaniu u 0.0 P%aszczyzna zawracaniaa 0.0 5.0 1 10.0 15.0 20 0.0 25.0 Zm mienno$% stru uktury w lata ach 1998– 20008 70.0 60.0 61.7 57.8 53.1 44.8 36.2 2 39.0 61.3 3 61.3 61.6 48.0 58.5 50.0 40.0 59.0 5 55.2 42.9 40.4 38.6 41.9 46.7 36.4 30.0 57.0 32.5 35.0 20.0 10.0 2.1 2.5 0.0 1998 1999 2.4 0 0.0 200 00 Skrzy$o owanie Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008 2001 4.1 2002 2003 3 5.3 2.0 1.8 2004 Odcinek mi#dzzyw#z%owy 2005 6.3 2006 Parking/ob biekt 1.2 2007 3.8 3 2 2008 - 57 - TRUKTURA PRZYCZYN N ZDARZE( DROGOWYC D CH Z ROWER RZYSTAMI RYS.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com

polaczenie kolejowe 96%

Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/17/polaczenie-kolejowe/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

polaczenie kolejowe 96%

Informacje rozkªadowe wyª¡cznie do u»ytku osobistego.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/22/polaczenie-kolejowe/

22/11/2015 www.pdf-archive.com

alg2010 67%

E) ma wyª¡cznie elementy rz¦du 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/04/alg2010/

04/02/2015 www.pdf-archive.com