Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «czyta»:


Total: 13 results - 0.023 seconds

Oto ja plan wynikowy klasa 2 100%

prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty, wypowiada się na podany temat, bierze udział z zabawach integracyjnych, słucha wypowiedzi rówieśników, rozumie czytany tekst, wie, że imiona rozpoczyna się pisać wielka literą, buduje zdania z rozsypanki wyrazowej, kształtnie pisze, potrafi wskazać wśród liter samogłoski i spółgłoski, rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie, korzysta z różnych źródeł informacji - plan, rozkład jazdy, recytuje z pamięci wiersz, wie na czym polega praca kolejarza, nadaje tytuły ilustracjom, opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji, buduje pytania i odpowiedzi;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v3 56%

(czyta z kartki) Witajcie rekruci!

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/plan-konkursu-nocarz-v3/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v2 56%

(czyta z kartki) Witajcie rekruci!

https://www.pdf-archive.com/2012/03/18/plan-konkursu-nocarz-v2/

18/03/2012 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 52%

instrukcja GET, czyta wartość z zewnątrz i podstawia pod zmienną, a PUT, wypisuje wartość zmiennej/liczby na zewnątrz, 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Newsletter no. 1 52%

2 C2 Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/03/newsletter-no-1/

03/12/2015 www.pdf-archive.com

Nauka - Mental Game of Poker 50%

Wiele osób szukając sposobów na dobre gospodarowanie czasem ściąga mase aplikacji na smartfona, kupuje kalendarz, czyta o tysiącu metod zarządzania czasem i stara się to wszystko wprowadzić w życie.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/nauka-mental-game-of-poker/

12/08/2015 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 50%

instrukcja READ, czyta wartość z zewnątrz i podstawia pod zmienną, a WRITE, wypisuje wartość zmiennej/liczby na zewnątrz, 8.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

Dyktatura nietykalnych - Henryk Pająk 39%

Gdy czyta się słowa Rosenthala, realność tego stwierdzenia ujawnia się.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/dyktatura-nietykalnych-henryk-paj-k/

03/03/2016 www.pdf-archive.com

Ludzkie duchy w cybernetycznych pancerzach 37%

Postęp komputeryzacji nie zniósł jednak podziałów narodowościowych i etnicznych” (w wersji polskiej czyta te słowa lektor).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ludzkie-duchy-w-cybernetycznych-pancerzach/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 35%

Gdy się czyta wypowiedzi Aliny Całej, odnosi się wrażenie, że Holocaust rozgrywał się w warunkach pokoju i liberalnej demokracji.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Film ''Metropolis'' Fritza Langa 35%

Freder, po odzyskaniu zdrowia i rozumu, czyta Objawienie Świętego Jana.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/film-metropolis-fritza-langa/

09/10/2016 www.pdf-archive.com