PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 July at 23:41 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «czytelny»:


Total: 23 results - 0.007 seconds

karta podpisowa waldemar deska 100%

czytelnie czytelnie zazwyczaj jak w dowodzie osobistym Imię i nazwisko Numer PESEL Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość) Własnoręczny podpis Czytelny podpis osoby zbierającej podpisy …………………………………………………………

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/karta-podpisowa-waldemar-deska/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

Return form Sinella 71%

Czytelny podpis zwracającego

https://www.pdf-archive.com/2015/01/07/return-form-sinella/

07/01/2015 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU 71%

(czytelny podpis Klienta)

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-zwrotu-produktu/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY 71%

(czytelny podpis Klienta)

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-reklamacyjny/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 71%

.................................................................................... (czytelny podpis Klienta)

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

kartaZgłoszenia 71%

czytelny podpis zawodnika

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Zgoda bieg 71%

Miejscowość, data Czytelny podpis opiekuna ……………………………… …………………………………………………………

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/zgoda-bieg/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 69%

/data/ /czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego kandydata/ *Zgodnie z art.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Polecane modele 69%

Oprócz tego ma bardzo dobre parametry techniczne – duży czytelny wyświetlacz, mimo dużej pojemności baterii telefon jest smukły oraz robi ładne zdjęcia, ponieważ zamontowano w nim aparat o rozdzielczości 13 Mpix.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/polecane-modele/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 68%

/data/ /czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego kandydata/ Zgodnie z art.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 67%

……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 62%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Lista9ABC 60%

- dodawanie macierzy [1 p.] - mnożenie macierzy *1 p.+ - wyliczanie wyznacznika macierzy [1 p.] - sprawdzenie czy macierz jest diagonalna, jeżeli tak to wyliczenie sumy i iloczynu elementów na przekątnej *2 p.+ - mnożenie macierzy przez skalar *1 p.+ - potęga macierzy (mnożenie przez samą siebie) *1 p.+ - transpozycja macierzy [1 p.] - wyświetlenie macierzy w czytelny sposób *1 p.+ Zabezpieczenie modułu (z wyjaśnieniem) – 1 punkt.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista9abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

regulamin loteria 58%

regulamin loteria ________________________________________________________________________ _______________ Regulamin loterii 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/regulamin-loteria/

25/07/2016 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 58%

W czytelny i prosty sposób zostaną na spotkaniu omówione szybkie metody weryfikacji praktyki z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

zgoda paintball 57%

….…................................................................................... Czytelny podpis: ….…................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/zgoda-paintball/

24/08/2016 www.pdf-archive.com