Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 May at 10:20 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «danej»:


Total: 100 results - 0.047 seconds

BUDOWA REPLIKATORA WEDŁUG KONCEPCJI MICHAŁA RICHTERA 100%

Proszę państwa, jeśli nadamy danemu przedmiotowi, danej materii sygnaturę telemetryczną skaningową za pomocą skanera i umieścimy ten skan w otwierającym się polu dipolarnym wiązki tachionowej , to po przetworzeniu jej w plazmę jarzeniową , ukształtuje się z niej duplikat danego przedmiotu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/budowa-replikatora-wed-ug-koncepcji-micha-a-richtera/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 97%

1 klasa – celica 1.6 i 1.8 VIgen 2 klasa – celica 2.0 oraz VIIgen + TS 3 klasa – celica turbo/kompresor 4 klasa – gość (klasy mogą ulec zmianie po zamknięciu listy startowej – będzie brana pod uwagę ilość zgłoszonych aut z danej klasy) 6.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 95%

Kryterium Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (punkcie przedszkolnym) danej szkoły/ dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Goleszów 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 94%

Sens jego polega na udostępnieniu osiągnięć naukowych specjalistom w danej dziedzinie i utorowaniu przez to drogi do dalszych badań.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

wstępne zasady 94%

mapy.google a w celu uzyskania aktualnych połączeń na danej trasie korzystamy z portalu e-podróżnik.pl lub planów komunikacji danej miejscowości.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/10/wst-pne-zasady/

10/04/2012 www.pdf-archive.com

1-scalone(1) 93%

- lista inwestorów wraz z historią płatności - lista parków wraz z danymi kontaktowymi - statystyki na temat parków, ilości osób w danej strefie, ilości rezerwacji w danym dniu, liczbie skoków na danym urządzeniu itd.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/16/1-scalone1/

16/04/2019 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 93%

konstytucje), służących zabezpieczeniu jej interesów i dających jej pewną swobodę działania Norma prawna - reguła postępowania, która bezpośrednio nakazuje określonym adresatom, by w danej sytuacji zachowywali się w wyznaczony sposób.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

notatka 1 91%

• Szeregowy – polega na tym, że każda następna operacja technologiczna wykonywana jest dopiero po zakończeniu poprzedniej na wszystkich sztukach danej partii.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/notatka-1/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 90%

„Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli MS/C Wyr.4 Wyrok Sądu odwoławczego 1 Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

klasa-cw-2 90%

Polega ono na ukrywaniu pewnych danych składowych lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one (i ich modyfikacja) dostępne tylko metodom wewnętrznym danej klasy.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206.PDF 89%

§2.2 Wszystkie informacje, dotyczące meczów danej drużyny, zostaną podane kapitanowi kilka minut przed turniejem.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/24/regulamin-2016-03-22-13-10-57-206/

24/03/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 88%

Art.​​ 19.1​​ §​​ 1.Osoba​​prawna​​aby​​spełnić​​zobowiązania​​finansowe​​względem​​osoby fizycznej​​ lub​​innej​​jednostki​​organizacyjnej​​pozyskuje​​kapitał​​z​​funduszu​​danej​​jednostki organizacyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 86%

W przypadku stworzenia przez organizatora danej rundy DLR klasy dodatkowej, klasa dotyczyć będzie tylko tej rundy i nie będzie klasyfikowana w wynikach ogólnych cyklu DLR.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 85%

Nauka to ogół czynności (zbiór ludzkich działań, proces) składających się na działalność badawczą, której rezultatem jest wiedza, przy użyciu metod przyjętych za poprawne w danym czasie i danej dziedzinie działalności, pozwalających na obiektywne i uporządkowane poznanie danej dziedziny rzeczywistości.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 85%

Nauka to ogół czynności (zbiór ludzkich działań, proces) składających się na działalność badawczą, której rezultatem jest wiedza, przy użyciu metod przyjętych za poprawne w danym czasie i danej dziedzinie działalności, pozwalających na obiektywne i uporządkowane poznanie danej dziedziny rzeczywistości.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) 84%

c) Spread walutowy to różnica między kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/24/pieni-dz-i-bankowo-wersja-a-1/

24/12/2016 www.pdf-archive.com

Pracowita strona człowieka-JobBaloon com 84%

Natomiast niezbyt korzystnym rozwiązaniem jest patrzenie wyłącznie na miejsce danej uczelni w prostej tabelce na ekranie naszego komputera.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/25/pracowita-strona-cz-owieka-jobbaloon-com/

25/06/2013 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 83%

- opisu istniejącej sytuacji w danej rzeczywistości, - efektów bądź skutków (wyników) uzyskanych z rozwiązania.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 82%

Zmiana wysokości oprocentowania mogła nastąpić w przypadku zmiany stopy bazowej określonej dla danej waluty lub zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

ciąga 79%

Paradygmat to ogólny sposób widzenia świata decydujący o tym, jaki rodzaj pracy naukowej powinien być podejmowany i jakie wyniki są akceptowalne w danej epoce i w danym miejscu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 76%

Sens jego polega na udostępnieniu osiągnięć naukowych specjalistom w danej dziedzinie i utorowaniu przez to drogi do dalszych badań.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

AGE of Middle Earth 74%

Stolica jest najważniejszym miejscem danej frakcji.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/28/age-of-middle-earth/

28/12/2014 www.pdf-archive.com

(419678080) age-of-middle-earth 73%

Stolica jest najważniejszym miejscem danej frakcji.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/30/419678080-age-of-middle-earth/

30/12/2014 www.pdf-archive.com

Joana-89 zwrot 73%

Całkowita wnioskowana kwota zwrotu...............................( zwrot kosztów zamówienia towaru musi odpowiadać najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie).

https://www.pdf-archive.com/2015/08/04/joana-89-zwrot/

04/08/2015 www.pdf-archive.com