Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «danou»:


Total: 11 results - 0.014 seconds

Poliklinika Pod Marjánkou 64%

Tato část záměru byla konzultována s odborníky na danou problematiku a byla vyhodnocena jako koncepční a správná.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/poliklinika-pod-marj-nkou/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

Kam za umením 1.2017 55%

Treba ho považovať za potrebný krok pri objasňovaní meandrov, zákutí, osobitosti a rozsahu umelcovej tvorby (svoju úlohu v tejto súvislosti zohrala Brunovského monografická výstava Theatrum Mundi v Slovenskej národnej galérii v Bratislave roku 1996), inak povedané za krok vpred pri rozširovaní poznania o všetkom, čo s danou tvorbou súvisí.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/kam-za-umen-m-1-2017/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

SoilMod 48%

- zvolte správný typ pro danou plodinu).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

SRS20-29 44%

objemová rychlost, což je v podstatě objem vzduchu, který „proteče“, případně je přemístěn za jednotku času danou plochou, kterou je při studiu reproduktorů plocha membrány.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Financi trhy 43%

∑dluhová finanční aktiva = ∑dluhové finanční závazky (avšak v praxi k této rovnosti nedospějeme, neboť mnoho dlužníků své závazky není schopno splatit- měly by se vytvářet OP většinou se tak však neděje) ∑kapitálová finanční aktiva = ∑kapitál institucí + ∑kapitálové finanční závazky ∑kapitálová finanční aktiva >∑kapitál institucí + ∑kapitálové finanční závazky efekt bohatství = kapitálová finanční aktiva mají hodnotu danou trhem (nižší hodnotu), lidé ale se domnívají, že mají vyšší hodnotu (kapitálová fin.aktiva v rozvahách jednotek často převyšuje sumu kapitálu.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 42%

∑dluhová finanční aktiva = ∑dluhové finanční závazky (avšak v praxi k této rovnosti nedospějeme, neboť mnoho dlužníků své závazky není schopno splatit- měly by se vytvářet OP většinou se tak však neděje) ∑kapitálová finanční aktiva = ∑kapitál institucí + ∑kapitálové finanční závazky ∑kapitálová finanční aktiva >∑kapitál institucí + ∑kapitálové finanční závazky efekt (iluze) bohatství = kapitálová finanční aktiva mají hodnotu danou trhem (nižší hodnotu), lidé ale se domnívají, že mají vyšší hodnotu (kapitálová fin.aktiva v rozvahách jednotek často převyšuje sumu kapitálu.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 40%

Jeho pøíkon pro danou reproduktorovou soustavu se stanoví podle vzorce P = U2/Z kde U je efektivní hodnota napìtí (opìt dlouhodobì prùmìrovaná) a Z je jmenovitá impedance soustavy.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 38%

Hornopropustný filtr druhého stupnì, o kterém tu byla øeè, má pøenosovou funkci popsanou matematickým výrazem komplexní frekvenci, danou jako p/ ω d , kde ω d = 2πfd je mezní kruhová frekvence filtru, u reproduktoru odpovídající rezonanèní frekvenci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

7ukoly 38%

Situace, kdy věřitel převezme vlastnické právo na danou nemovitost z důvodu nesplácení jistiny či úroků.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com