Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «danych»:


Total: 300 results - 0.015 seconds

wyklad cz 1 100%

Baza danych Oracle programowanie i elementy administracji Wykładowca:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

rsdb 98%

Rozproszone bazy danych to zbiór lokalnych baz danych w różnych węzłach sieci które z punktu widzenia aplikacji stanowią jedną bazę danych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 97%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 97%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 97%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 97%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 95%

JEŻELI warunek TO decyzja  warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka  decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator , , W ramach czyszczenia danych można wykonad:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 95%

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 95%

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 93%

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 20.12.2013 poprzez stronę https://www.facebook.com/OleOlepl Uczestnik lub osoba oznaczona w komentarzu ma dwa tygodnie na podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

umowa 93%

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

cv 92%

+48500894454 E-mail zajacjanusz@yahoo.com WYKSZTAŁCENIE 2000 - 2003 2003 - 2006 Gimnazjum Nr.1 w Malbork Technikum Żywienia Człowieka w Nowym Stawie PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ 2007 - 2009 Stocznia REMONTOWA w Gdańsku INTEGRATOR Sp z.o.o -remont statków -budowa nowych sekcji -szlifowanie -spawanie -kontrola dostępu -okablowanie statków do 1KW -okablowanie statków kablami sygnałowymi i LAN -montaż kamer i alarmów 2009 -2010 Holandia -praca na produkcji -lutowanie -tworzenie bazy danych -testowanie , konfiguracja i naprawa urządzeń elektronicznych -modyfikowanie oprogramowania Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/08/cv/

08/05/2015 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 92%

Wydział ZiE PG BAZY DANYCH /ŚRODOWISKA BAZ DANYCH Projekt zaliczeniowy - wymagania Cel Celem projektu jest wykorzystanie zdobytej podczas zajęć wiedzy z zakresu baz danych, a w szczególności – języka SQL dla zadanego zbioru wymagań.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

raport R PPS PLAN STUD 92%

Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w 1 2 3 4 5 6 7 FZP002079L INZ001516W INZ001517L INZ001521L INZ001521W MAZ001500C MAZ001500W Fizyka 3.1 Podstawy elektroniki i miernictwa Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne Systemy operacyjne Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Razem:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 92%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 91%

§8 [Obowiązek informacyjny] Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec uczestników konkursu w zakresie przetwarzana danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 91%

§8 [Obowiązek informacyjny] Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec uczestników konkursu w zakresie przetwarzana danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 91%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta TMobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 91%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 91%

• Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 91%

c) udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 90%

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 90%

Organizator może uzależnić wydanie nagrody od uprzedniego podania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do sporządzenia rocznej informacji o przychodach z innych źródeł, która zostanie przekazana Zwycięzcy oraz właściwemu dla Uczestnika urzędowi skarbowemu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 90%

Zamawiający wyraża zgodę na publikowanie na fanpagu „Wirtualny Prawnik Zawiercie” w serwisie społecznościowym Facebook treści złożonego zapytania oraz udzielonej odpowiedzi, ale w stanie uniemożliwiającym identyfikację danych osobowych zamawiającego, w szczególności w tym celu wykonawca dokonuje zmiany okoliczności faktycznych, nazw, danych osobowych i innych elementów publikowanego zapytania.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

regulamin 90%

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma prawa wymagać od Organizatora umożliwienia mu spotkania osobistego z Konsultantką oraz przekazania jej danych 2 osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com