PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 January at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «danych»:


Total: 120 results - 0.066 seconds

wyklad cz 1 100%

wyklad cz 1 Baza danych Oracle programowanie i elementy administracji Wykładowca:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/wyklad-cz-1/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

rsdb 98%

rsdb Rozproszone bazy danych to zbiór lokalnych baz danych w różnych węzłach sieci które z punktu widzenia aplikacji stanowią jedną bazę danych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

31/05/2017 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 97%

JEŻELI warunek TO decyzja  warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka  decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator , , W ramach czyszczenia danych można wykonad:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 93%

ptsf deklracja Deklaracja Członkowska nr __________ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWYCZAJNYCH Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Nazwisko Imię Drugie imię Data urodzenia D D - M M - R R R R E-mail Rok studiów Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Stowarzyszenia i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 92%

WymaganiaProjektowe Wydział ZiE PG BAZY DANYCH /ŚRODOWISKA BAZ DANYCH Projekt zaliczeniowy - wymagania Cel Celem projektu jest wykorzystanie zdobytej podczas zajęć wiedzy z zakresu baz danych, a w szczególności – języka SQL dla zadanego zbioru wymagań.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 92%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 92%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 92%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 92%

BRAK DANYCH Zarząd Funduszu:

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 90%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Wniosek 90%

20.01.2016 ….Daniel Michaś…… Wniosek o usuniecie danych osobowych oraz wszelkich wpisów ze zbioru BMW Klub Łódź Działając na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/wniosek/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

kryteria zdefiniowane 89%

Dodawanie danych i. ... Wypisywanie danych i.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/kryteria-zdefiniowane/

06/05/2011 www.pdf-archive.com

Utrzymanie2017 88%

1.​ Jak ​ nazywa się jednostka danych protokołu (PDU) warstwy łącza danych?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/utrzymanie2017/

21/06/2017 www.pdf-archive.com

Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie 88%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/pi-karska-promocja-pepsi-zg-oszenie/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

PL executive summary 86%

Tradycyjna ocena stanu zdrowia opiera się na danych zebranych z kwestionariuszy, które oszacowują różne aspekty zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-executive-summary/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 85%

Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS PoloniaStal do celów statutowych i organizacyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

sk 2006-2014 83%

Zapoznaj się z poniższym opisem i odpowiedz, dlaczego użytkownik komputera nie może zapisać danych na dysk sieciowy?

https://www.pdf-archive.com/2014/04/23/sk-2006-2014/

23/04/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 83%

Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

Klauzula o poufnosci 83%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 82%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 81%

e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

sieci pojecja 81%

huby, bridge, switche Unicast – adres pojedynczego hosta Multicast – adres grupowy Broadcast – adres rozgłoszeniowy, typ transmisji polegający na wysłaniu przesz jeden port danych do wszystkich hostów dołączonych do tej samej sieci.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/sieci-pojecja/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

fakhir ballair 78%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/fakhir-ballair/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

chuckcasey 78%

-Motoryzacja -Informatyka -Muzyka -Filmy i Seriale -Prawo Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/10/chuckcasey/

10/08/2011 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 78%

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy Ankieta Wolontariusza 25.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com