Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «darbo»:


Total: 12 results - 0.031 seconds

PAZYMA APIE DARBO UZMOKESTI Rimas Gudelis 2018-03-15 Gerusta 100%

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/16/pazyma-apie-darbo-uzmokesti-rimas-gudelis-2018-03-15-gerusta/

16/03/2018 www.pdf-archive.com

Dainavos Laikrastis 2014 76%

Savaitę trukusių užsiėmimų metu didžiulę darbo su kompiuterinėmis techologijomis patirtį turinti ir daug metų studentus ir mokytojus mokanti naujausias tecnologijas tarnauti žmogui dėstytoja rodė ir mokė, kaip naudotis tokiomis kaip DropBox, PowerPoint, Excel programomis.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/dainavos-laikrastis-2014/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Keple praktikantas 67%

- Siūlome lanksčias darbo sąlygas, suteikiame galimybę derinti praktiką su studijomis;

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/keple-praktikantas/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Standartizuotų testų analizė 62%

Aistė susitarė, kad už keturias darbo savaites jai bus nupirktas naujas telefonas ir sumokėta 200 Eur.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/standartizuot-test-analiz/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Angelas Sargas 1 60%

V.Šejinas apšaukė mus sąjūdiečiais, pareiškė, kad Maskva jau žino apie mus ir mes atleisti iš darbo.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/angelas-sargas-1/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

FinalReportvMethadoneClinic 49%

(City of Madison) There is some multifamily housing, located mostly along East Washington and Darbo Avenues.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/28/finalreportvmethadoneclinic/

28/05/2015 www.pdf-archive.com

Atestuoti ARCHITEKTAI 106 48%

Atestuoto architekto pavardė Atestuoto architekto vardas A 945 Abelkienė Dainora A 236 Abramikas A 1636 ATP 1636 Acus Suteikta kvalifikacija pagal teritorijų panavimo rūšis, statinių grupė (grupės), statinių kategorija, darbo sritis (sritys) Atestavimo komisijos protokolo numeris Atestato išdavimo data Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (visų gr.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/03/atestuoti-architektai-106/

03/12/2015 www.pdf-archive.com

Naujienlaiskis 11-01 47%

 Jei įmanoma – apjungti atskiras personalo darbo zonas į bendrą erdvę.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/30/naujienlaiskis-11-01/

30/01/2011 www.pdf-archive.com

cv-lt-sergej tyryskin 39%

25% honoraro apmokama iki Projekto darymo pradžios, 50%honoraro apmokama po Projekto išpildymo, 25% honoraro išmokama po visos darbo pabaigos.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/cv-lt-sergej-tyryskin/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

ekologiško žemės ūkio taisyklės 30%

889/2008 ar šių taisyklių reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą, o sertifikavimo įstaiga atitinkamai ūkio subjektui taiko sertifikavimo įstaigos nustatytas poveikio priemones.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/09/ekologi-ko-em-s-kio-taisykl-s/

09/11/2013 www.pdf-archive.com