Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «daripada»:


Total: 80 results - 0.014 seconds

covoasisjurnalp1pdf 100%

Pada sesi penutupan lawatan tersebut, para delegasi OASIS menerima hadiah cenderahati daripada Encik Oyama sendiri.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/27/covoasisjurnalp1pdf/

27/11/2017 www.pdf-archive.com

PERADUAN SI MANJA EF-Back(SBH)FA 99%

Gambar yang perlu diambil MESTILAH bewarna dan tidak lebih daripada 2 bulan sebelum 1 Mei 2016 dan dicetak dalam saiz 3R atau 4R.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/13/peraduan-si-manja-ef-back-sbh-fa/

13/05/2016 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 6 98%

Abdullah ibn Abbas telah menceritakan bahawa beliau dan seorang sahabat daripada kaum Ansar berbual mengenai pencarian ilmu selepas kewafatan baginda SAW daripada pengikutnya yang masih hidup, namun sahabat tersebut memberikan jawapan yang kurang memberansangkan:

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/tinta-badar-6/

28/02/2011 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 8 96%

Segala perbuatan yang dilakukan demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga mendapat pahala daripada Allah.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/11/tinta-badar-8/

11/03/2011 www.pdf-archive.com

e book pembiayaan perniagaan MARA 96%

Bagi kerja kontrak yang tidak mempunyai bayaran kemajuan kerja, had pembiayaan maksimum yang boleh dipertimbangkan ialah 75% daripada harga kontrak sepertimana yang dikeluarkan oleh pemberi kerja.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/e-book-pembiayaan-perniagaan-mara/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

HC070 14 041114 94%

Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/21/hc070-14-041114/

21/03/2016 www.pdf-archive.com

Redbook pamphlet 11.08.09(Mal) 91%

Berpangkat lebih rendah daripada Inspektor.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/redbook-pamphlet-11-08-09-mal-pdf/

27/07/2016 www.pdf-archive.com

bpn07 11 90%

Mendapat surat sokongan daripada Pengawal Pusat di tempat menjalani latihan / belajar.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/29/bpn07-11/

29/06/2011 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 5 87%

Para ulama‟ menyatakan bahawa perayaan Maulid Nabi adalah sebahagian daripada bid`ah hasanah (yang baik).

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/tinta-badar-5/

28/02/2011 www.pdf-archive.com

DASAR KOKO 2013 85%

”Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bililk darjah.” 2.2 JENIS-JENIS AKTIVITI Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb Mei 1998, Jilid 42 No 11 Tambahan No 41 Perundangan P.U (A) pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/22/dasar-koko-2013/

22/04/2016 www.pdf-archive.com

CSI M&E Questionnaire for Students 81%

1 – sangat tidak bersetuju 3 – bersetuju 2 – tidak bersetuju 4 – sangat bersetuju Sila dapatkan bantuan daripada fasilitator jika anda tidak faham ayat-ayat berikut.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/26/csi-m-e-questionnaire-for-students/

26/03/2015 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Mencipta Lagu Johor 80%

Lagu harus terdiri daripada hasil karya peserta sendiri dan tidak melanggar mana-mana hak cipta atau lainlain hak mana-mana pihak ketiga.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-mencipta-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 7 79%

Orang yang pendiam itu lebih baik daripada orang yang suka berbicara yang tidak keruan.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/05/tinta-badar-7/

05/03/2011 www.pdf-archive.com

RISALAH4V 77%

Pendapat 2 ~ Berasal daripada Pesta sambutan kaum Rome Kuno yang dipanggil Lupercalia.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/risalah4v/

28/02/2011 www.pdf-archive.com

Tinta BADAR header 76%

Ia pergi menjumpai Rasulullah SAW, di hadapan baginda Fokus Semasa “Ia menganggap bahawa berzikir kepada Allah, takwa, dan ibadah kepada-Nya itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang di bumi….” ia masuk Islam.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/06/tinta-badar-header/

06/01/2011 www.pdf-archive.com

ADE & TEDDY ok 76%

Tujuan daripada diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan BEP, MOS, DOL sebagai dasar penentuan target laba yang dicapai oleh UD.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/ade-teddy-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

Template Perancang 75%

JABATAN PERANCANGAN PBT SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC Bil Dokumen Bilangan Dokumen Borang A – Kaedah-kaedah 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengawalan Perancang Am (KPPA) Surat Permohonan rasmi daripada Jururancang bandar Berdaftar atau orang-orang berkelayakan Salinan resit bayaran fee permohonan kebenaran merancang mengikut Jadual IV, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancang (AM) 2004 Perakuan Kebenaran Laluan yang telah disahkan dalam bentuk pdf Salinan Geran atau Surat Hakmilik Tanah asal yang telah disahkan atau Salinan Bukti Permohonan Berimilik Tanah yang telah dikemukakan oleh agensi perlaksana kepada PTD/PTG Salinan Resit cukai pintu terkini atau Surat Pengesahan Cukai Taksiran dalam bentuk pdf Salinan Surat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi permohonan yang telah ada kelulusan MMKN, (jika berkaitan) dalam bentuk pdf Power of attorney/perjanjian jual beli dan profil syarikat/salinan kad pengenalan pemilik (jika tiada nama pemilik baru dalam geran atau hakmilik tanah) dalam bentuk pdf Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Profesional Berdaftar :

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-perancang/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

jurnal final signed 74%

dalam faktor kualitas kunjungan situs BKKBN lebih baik daripada kedua situs lainnya.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/07/jurnal-final-signed/

07/05/2017 www.pdf-archive.com

Ombak Cup 2012 74%

Selain daripada penyertaan individu, sumbangan dana dan cenderahati daripada organisasi melayakkan mereka untuk menyertainya.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/09/ombak-cup-2012/

09/03/2012 www.pdf-archive.com

PETA JALAN DAKWAH 73%

 Tidak mengikuti tren-tren saat ini yang memiliki banyak mudharat daripada manfaat bagi diri sendiri.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/25/peta-jalan-dakwah/

25/05/2015 www.pdf-archive.com

CONTOH TUGASAN FOLIO 2 73%

Sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidak mempunyai batasan tertentu seperti udara, air, dan iklim, serta tenaga, sinaran, cas elektrik, dan kemagnetan, yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/13/contoh-tugasan-folio-2/

13/07/2015 www.pdf-archive.com

TENA - 2X Money Back Guarantee Claim Form R2 (FINAL) 72%

Jika kepingan lampin TENA yang dipulangkan adalah kurang daripada setengah kandungan pek, tuntutan ‘Jaminan 2X Wang Dikembalikan’ akan dikira sebagai tidak layak.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/26/tena-2x-money-back-guarantee-claim-form-r2-final/

26/03/2018 www.pdf-archive.com

12-Agung Prabowo, Pramono Sidi 71%

Pada pengajaran matematika tradisional siswa diajar dengan pendekatan top down, guru adalah sumber ilmu, komunikasi satu arah dari guru ke siswa, siswa menjadi pendengar yang baik, lebih ditekankan pada hafalan daripada pengertian, dan urutan operasi hitung harus diterima sesuai pendapat guru.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/12-agung-prabowo-pramono-sidi/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

ESTER & ARFIANTI ok 68%

Arti daripada nilai ini adalah bahwa bukti fisik , kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati mempengaruhi kepuasan siswa di Beerseba Pekanbaru sementara 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/ester-arfianti-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

ASTRI AYU ok 67%

Pada tahun 2008, lebih daripada 3.3 juta orang mahasiswa sekolah menengah telah melanjutkan pendidikan ke luar negara asal mereka.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/astri-ayu-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com