Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 April at 15:32 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «datagram»:


Total: 8 results - 0.019 seconds

IDT00457600000000000isro05401 100%

User Datagram Protocol DDR : Detailed Design Review 5

https://www.pdf-archive.com/2017/10/15/idt00457600000000000isro05401/

15/10/2017 www.pdf-archive.com

IDT00610100000000000isro05401 97%

User Datagram Protocol DDR : Detailed Design Review 5

https://www.pdf-archive.com/2017/10/15/idt00610100000000000isro05401/

15/10/2017 www.pdf-archive.com

2 Application SocketProgramming 94%

Unreliable datagram - UDP; Reliable, byte stream-oriented - TCP.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/18/2-application-socketprogramming/

18/12/2015 www.pdf-archive.com

Thread Usage of 6LoWPAN white paper v2 public 83%

To satisfy these requirements, the 6LoWPAN adaptation layer employs several different techniques such as packet fragmentation and header compression (for the IPv6 header and transport headers such as UDP (User Datagram Protocol)) to ensure the successful delivery and reception of IPv6 packets coming to and from devices in the home.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/18/thread-usage-of-6lowpan-white-paper-v2-public/

18/11/2015 www.pdf-archive.com

374 Lab 5 79%

The Ethernet frame just encapsulates the datagram for the immediate link, so this Ethernet address belongs to the initial WiFi access point that the link is connecting to.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/374-lab-5/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

Utrzymanie2017 68%

- pole kontroli przepływu - pole User Datagram Protocol - pole kodu kontrolnego ramki (FCS)* - pole kontroli błędu warstwy transportowej - pole procesu korekcji błędu 4.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/utrzymanie2017/

21/06/2017 www.pdf-archive.com

Finish 10 - DoS 8 58%

Hình 10.2 - Giao diện của Low Orbit Ion Cannon Ngoài cách sử dụng botnet thì một số công cụ vẫn được các hacker ứng dụng để tiến hành tấn công DDoS như Trinoo, một ứng dụng có thể gởi các dữ liệu sử dụng giao thức vận chuyển User Datagram Protocol (UDP) với địa chỉ gốc được giả mạo hay sử dụng một danh sách các IP khác nhau, làm cho mục tiêu bị tấn công phải vất vã trong quá trình đáp ứng lại các địa chỉ giả này mà không hề biết đó chỉ là những thông tin giả ví lý do UDP là một giao thức thiếu tin cậy không có cơ chế kiểm tra đầy đủ cho tính hợp lệ của IP nguồn.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/08/finish-10-dos-8/

08/10/2017 www.pdf-archive.com