Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «datgeen»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

Definitie van Aanbidding 100%

Jij zou nauwkeurig moeten kunnen uitleggen wat aanbidding inhoudt binnen de Islaam, hoe het verschilt met wat er wordt gevonden in andere religies, en wat er wordt gevonden tussen de groeperingen in de Islaam die fouten en misverstanden hebben op dit gebied en die de weg hebben bewandeld van de volkeren voor ons, en degenen die afgedwaald zijn van datgeen waar hun Profeten en Boodschappers mee waren gekomen en aan hun religie tahreef (verdraaiingen) en tabdeel (vervangingen) hebben aangebracht waardoor ze zaken zijn gaan aanbidden waarover Allah geen bewijs heeft neergezonden.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/07/definitie-van-aanbidding/

07/01/2015 www.pdf-archive.com