Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 May at 15:25 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «deklaracji»:


Total: 23 results - 0.056 seconds

Deklaracja - zapotrzebowanie na pojemnik na popiół 100%

W związku z powyższym oraz w celu przekazania firmie danych o ilości zapotrzebowania na pojemniki, zwracam się do Państwa jako Właściciela nieruchomości z prośbą o wypełnienie poniższej deklaracji i zwrócenie jej do siedziby Urzędu Miasta w Myszkowie w terminie do 10 czerwca 2015 roku – Biuro Podawcze.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/29/deklaracja-zapotrzebowanie-na-pojemnik-na-popi/

29/05/2015 www.pdf-archive.com

r4 99%

Członkiem Supermoto staje się członek AP, po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Supermoto pisemnej deklaracji o wstąpieniu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r4/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 93%

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 79%

Prawo do skorygowania deklaracji przysługuje podatnikowi także w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 1 78%

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji do celów organizacyjnych turnieju zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-1/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 78%

Potwierdza się dane z niniejszej deklaracji i posiadanie do uzyskania uprawnień członkowskich Nadbużańskiego Stowarzyszenia ''Przyjazne Mierzwice''.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 78%

Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej deklaracji dane są prawdziwe.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 75%

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym oddziale przedszkolnym od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 73%

* Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 72%

Sporządzanie i przesyłanie do organów podatkowych i podatników informacji oraz deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i tradycyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Biwak-Azymut na przygode.PDF 72%

Wychodzenie poza teren biwaku jest możliwe tylko pod opieką wychowawcy, a w przypadku odwiedzin rodziców po podpisaniu przez nich deklaracji o przejęciu odpowiedzialności.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/biwak-azymut-na-przygode/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 67%

Władzom samorządowym przypadnie bardzo ważna rola w realizacji tego programu, dlatego przedstawiamy jego istotne elementy jako aneks do niniejszej deklaracji.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin II edycji Międzyszkolnej Olimpiady Korzeń Mandragory 66%

Uczestnik wysyła wybrany temat za pomocą deklaracji wyboru tematu (Załącznik nr 4) na adres maximilian.verde@gmail.com, a te zostają przekazane pozostały jurorom.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/11/regulamin-ii-edycji-mi-dzyszkolnej-olimpiady-korze-mandragory/

11/08/2012 www.pdf-archive.com

Instrukcja 63%

Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” mo¿na znale¼æ pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

iOS.PDF 61%

Interfejs w Objective-C jest częścią deklaracji samej klasy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/21/ios/

21/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 59%

Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Akademii Sandecja”.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 53%

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i Konstytucji Rzeczypospolitej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 46%

Wskaźnik ubóstwa relatywnego szacowany jest na podstawie deklaracji dochodów do dyspozycji z roku poprzedzającego badanie;

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 45%

Akt wypowiedzenia przez Niemcy deklaracji o nieograniczonej wojnie podwodnej, był bezpośrednią przyczyną przystąpienia do wojny Stanów Zjednoczonych po stronie państw sprzymierzonych.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

pit28 39%

zm), podatnik może skorygować złożoną deklarację 100% poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 38%

koszty sporządzenia deklaracji, odsetek itp.).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 33%

20  lutego planowane jest także spotkanie w sprawie zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum oraz zgłaszania deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Kukiz’15.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

umowa 29%

z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia, w każdy sposób konieczny do objęcia mnie ochroną ubezpieczeniową i jej realizacji na warunkach określonych w Warunkach grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców (kod:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com