Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «delnic»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

KONČNA BROŠURA - UGD - zakon o prevzemih 100%

O prevzemih gospodarskih družb govorimo, kadar ena družba (prevzemnik) pridobi kontrolo nad ciljno družbo (tarčo) z odkupom delnic.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/kon-na-bro-ura-ugd-zakon-o-prevzemih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com