Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «democratisch»:


Total: 11 results - 0.006 seconds

loting als systeem voor volksvertegenwoordiging - voorstel I - II 03 03 2018 100%

Democratie.nu vzw 03 03 2018 Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging, ook “volksjury” genoemd _______________________________________ Inhoudsopgave:

https://www.pdf-archive.com/2018/10/23/untitled-pdf-document-15/

23/10/2018 www.pdf-archive.com

CPN Manifest 96%

Indien het proletariaat wenst zijn kettingen te verliezen en zich te manifesteren als de enige klasse, onafhankelijk van de onderdrukking van de bourgeoisie, dient het proletariaat de democratisch verkozen machtsmiddelen naar zich toe te trekken.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/31/cpn-manifest/

31/05/2015 www.pdf-archive.com

Begrippen en toepassingen van Loting v 2018 10 07 96%

BEGRIPPEN en TOEPASSINGEN v 2018 10 07 - LOTING in VOLKSVERTEGENWOORDIGING Daar loting in volksvertegenwoordiging de laatste tijd in de belangstelling staat als 'democratisch instrument' is het belangrijk de gebruikte begrippen, naar beste vermogen en naarmate het eigen inzicht toeneemt, te verduidelijken.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/23/begrippen-en-toepassingen-van--loting--v-2018-10-07/

23/10/2018 www.pdf-archive.com

inleiding lotingvoorstel democratienu 2018 10 08 93%

'Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging, ook 'volksjury' genoemd.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/23/inleiding-lotingvoorstel-democratienu-2018-10-08/

23/10/2018 www.pdf-archive.com

Dossier Loting in politiek en samenleving 201810 07 93%

Naarmate men verder afdaalt in de niveaus kunnen minder stringente criteria gehanteerd worden die meer complexe wetenschappelijk verantwoorde toepassingen toelaten Er dient op gelet te worden dat een democratisch instrument zoals loting niet het exclusieve werkterrein wordt van gespecialiseerde instellingen en bedrijven waarvan men noch de onafhankelijkheid noch de werkwijze, en dus ook de resultaten, kan beoordelen (*6).

https://www.pdf-archive.com/2018/10/23/dossier-loting-in-politiek-en-samenleving-201810-07/

23/10/2018 www.pdf-archive.com

Toetsing loting voorstel “democratie.nu” 2018 10 08 90%

– – Loting als democratisch systeem voor de aanduiding van een echte volksvertegenwoordiging, ook “volksjury” genoemd (*1) - voorstel I proportioneel systeem – auteur:

https://www.pdf-archive.com/2018/10/23/toetsing-loting-voorstel-democratienu-2018-10-08/

23/10/2018 www.pdf-archive.com

Sleepwet 61%

Denk bijvoorbeeld aan de Thaise Nederlander die zich beschimpend heeft uitgelaten over het Thaise koningshuis in door Nederland met Thailand te delen bulkdata, de Jemenitische uitwisselingsstudent wiens grinder-chats ongeëvalueerd met de diensten in Jemen worden gedeeld, of de Nederlandse zakenman die zich blijkens ongeëvalueerde bulkdata financieel inzet voor democratisering in een (niet zo democratisch) land waar hij zaken doet.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/sleepwet/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

Begrippen en toepassingen van Loting werkdocument vertaling F v 2018 10 12 58%

BEGRIPPEN en TOEPASSINGEN DEFINITIONS et APPLICATIONS werkdocument vertaling F v 2018 10 12 - LOTING in VOLKSVERTEGENWOORDIGING - Le tirage au sort dans la représentation populaire Daar loting in volksvertegenwoordiging de laatste tijd in de belangstelling staat als 'democratisch instrument' is het belangrijk de gebruikte begrippen, naar beste vermogen en naarmate het eigen inzicht toeneemt, te verduidelijken.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/28/untitled-pdf-document/

28/10/2018 www.pdf-archive.com