Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 November at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «demokracji»:


Total: 17 results - 0.023 seconds

Siec 100%

Stowarzyszenie "Więcej Demokracji"

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 86%

Łączy nas przekonanie, że samorządy są miejscem realizacji demokracji lokalnej, powinny służyć ludziom, pracować na rzecz lokalnych społeczności, stwarzać dogodne warunki do godnego życia, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, wspierać ich aktywność gospodarczą, budować społeczeństwo obywatelskie.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 76%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

przekłady 72%

O rewolucji i demokracji w Europie;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/22/przek-ady/

22/12/2014 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego - artykuł 70%

Odpowiedź na to pytanie zdają się dostarczać wstępne wyniki badań Ligi Młodych Wyborców (inicjatywy, której zadaniem jest zwiększenie udziału młodych ludzi w głosowaniu do europarlamentu) oraz Międzynarodowego Instytutu na rzecz Demokracji i Udzielania Pomocy w Organizacji Wyborów.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego-artyku/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego 70%

Odpowiedź na to pytanie zdają się dostarczać wstępne wyniki badań Ligi Młodych Wyborców (inicjatywy, której zadaniem jest zwiększenie udziału młodych ludzi w głosowaniu do europarlamentu) oraz Międzynarodowego Instytutu na rzecz Demokracji i Udzielania Pomocy w Organizacji Wyborów.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Deklaracja Jestem PIEZ 66%

z inicjatywą Komitetu Obrony Demokracji, ich troskę o Ojczyznę i szeroko interpretowane postawy patriotyczne.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/deklaracja-jestem-piez/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

wiersz 55%

Jedynie pałacowe freski ponad głowami posłów, stróżów demokracji, nie zdając sobie sprawy z wagi sytuacji, wciąż ukazują swe roześmiane oblicza.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/wiersz/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

Akira. Moc Absolutna deprawuje absolutnie 54%

W miejscu, gdzie niegdyś stało Tokio, wznosi się dalekie od demokracji miasto-państwo NeoTokio.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/akira-moc-absolutna-deprawuje-absolutnie/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 51%

Rozmówczyni Zychowicza jest przekonana, że Kościół rzymskokatolicki i aktywiści Narodowej Demokracji wychowywali Polaków w duchu niechęci do Żydów.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 46%

* Kapitulacja Aten i podpisanie warunków * zburzenie Wielkich Murów łączących Ateny z portem w Pireusie * ograniczenie Aten do 20 okręgów * zlikwidowanie demokracji, wprowadzenie rządów 30 tyranów.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Nielegalna imigracja 44%

Jak ostrzega berlińska Fundacja Gustava Stresemanna - zajmująca się ochroną i rozwojem liberalnej demokracji w Europie - różnorodne islamskie ugrupowania wywierają coraz większą presję na zachodnich polityków, ażeby - na płaszczyźnie prawnej - doprowadzić do zakazu, jakiejkolwiek krytyki islamu.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/nielegalna-imigracja-1/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 43%

Pobieżna analiza muzułmańskiej aktywności w „sieci” wskazuje, iż zarówno przybywający do naszego kraju wyznawcy „jedynej religii miłującej pokój”, jak i polscy konwertyci na Islam [ci zawsze są bardziej radykalni, niż rodowici muzułmanie], nie tylko nie są zwolennikami demokracji i polskiego porządku prawnego, co jego zagorzałymi wrogami.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

Ustawa 38%

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

przewodnik-bonn-pdf 36%

Znajdują się tu budynki ONZ, Unesco a także dawny Bundestag (z czasów przed zjednoczeniem Niemiec, gdy Bonn było stolicą RFN) – wszystkie opisane na tablicach informacyjnych Ścieżki Demokracji (Weg der Demokratie).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/przewodnik-bonn-pdf/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

NSZ. Jak narodowcy zostali Żołnierzami Wyklętymi 35%

ZLN był partią umiarkowaną, uznającą zasady demokracji liberalnej, ale domagającą się ograniczenia praw mniejszości narodowych i działaczy lewicowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nsz-jak-narodowcy-zostali-o-nierzami-wykl-tymi/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Gorsi niż Mengele. Diabły z Jednostki 731 34%

Sami nie mogliby przeprowadzić podobnych eksperymentów, bo przecież są zwolennikami demokracji i obrońcami praw człowieka.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/gorsi-ni-mengele-diab-y-z-jednostki-731/

08/10/2016 www.pdf-archive.com