Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «deprinderile»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

ProbaSimulatorNav 100%

ing Vergil CHIŢAC CRITERII DE EVALUARE PROBA 1, SUBPROBA 2 „EVALUAREA COMPETENŢELOR PRACTICE PE SIMULATORUL INTEGRAT DE CONDUCEREA NAVEI” - Valabile începând cu sesiunea iulie 2013 - Subproba evaluează deprinderile practice ale absolvenţilor/cursanţilor la efectuarea cartului de navigaţie în condiţii normale avându-se în vedere următoarele competenţe:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/probasimulatornav/

11/07/2017 www.pdf-archive.com

PliantTERRA2017 var2 60%

FONDURI STRUCTURALE Contribuim la implementarea politicii de coeziune în România, prin expertiza și deprinderile pe care le-am dobândit, în respectarea principiului parteneriatului, accesului la informație, participarea publicului în procesele de programare și monitorizare a fondurilor structurale, precum și monitorizarea independentă a implementării proiectelor.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/28/pliantterra2017-var2/

28/09/2017 www.pdf-archive.com