Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «deutor»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

NO PUC PAGAR 100%

prendre les dades del deutor i lliurar-li una nota amb les instruccions perquè pugui regularitzar el deute.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/28/no-puc-pagar/

28/06/2012 www.pdf-archive.com

ELECCIONS 2012-Taula comparativa 63%

111) Escons en blanc #Guia de Butxaca Dació en pagament Farem una Llei de Segona Oportunitat per trobar sortida als casos de sobre endeutament familiar sempre que el deutor sigui de bona fe, és a dir, per causes sobrevingudes i es tracti de l’habitatge habitual (pàg.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/20/eleccions-2012-taula-comparativa/

20/11/2012 www.pdf-archive.com