Search


PDF Archive search engine
Last database update: 19 September at 15:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dfassoul»:


Total: 8 results - 0.055 seconds

ΔΣ ΔΕΠ ΣΘΕ 2015 6 19 100%

Σύλλογος Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών  Πανεπιστημίου Αθηνών    https://www.facebook.com/depthetepistuoa  Επικοινωνία:      dfassoul@phys.uoa.gr       akatavol@math.uoa.gr        Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου  «Aποφασίζομεν και διατάσσομεν»  19/6/2015      Κατά  τη  ΓΣ  του  Τμήματος  Μαθηματικών  της  16ης  Ιουνίου,  ο  πρόεδρος  του  Τμήματος,  κ.  Εμμανουήλ,  αρνήθηκε  να  φέρει  προς  συζήτηση  το  θέμα  της  άρνησης  του  ιδίου  να  παραχωρήσει  το  αμφιθέατρο  «Καραθεοδωρή»  στην  εκδήλωση του Συλλόγου Διδασκόντων με καλεσμένο τον υπουργό Παιδείας.  Ο  κ.  Εμμανουήλ,  σε  ερωτήσεις  μελών  της  ΓΣ,  αρνήθηκε  επίσης  να  φέρει  το  θέμα σε οποιαδήποτε επόμενη ΓΣ. Ερωτώμενος πώς αιτιολογεί την άρνησή του  αυτή, απάντησε ότι τα θέματα που έρχονται προς συζήτηση στη ΓΣ αποτελούν  αποκλειστικό  προνόμιο  του  προέδρου  και  ότι  δεν  υπάρχει  λόγος  να  δώσει  καμία απολύτως εξήγηση.  Η στάση του προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών δεν έχει καμία απολύτως  σχέση  με  τις  Ακαδημαϊκές  Αρχές  της  ελεύθερης  διακίνησης  των  ιδεών,  της  ανταλλαγής  απόψεων  στην  αναζήτηση  του  Ορθού  Λόγου,  της  συζήτησης  και  πειθούς  μέσω  επιχειρημάτων.  Η  συμπεριφορά  του  δεν  είναι  αποτέλεσμα  προσωπικού καπρίτσιου, αλλά δείχνει την κουλτούρα στην άσκηση διοίκησης  που καλλιεργεί ο υπό κατάργηση νόμος Διαμαντοπούλου‐Αρβανιτόπουλου. Η  κουλτούρα  αυτή,  που  είχαμε  δει  να  εμπνέει  και  τη  συμπεριφορά  του  Συμβούλιου  Ιδρύματος  του  ΕΚΠΑ,  είναι  η  λατρεία  του  γνωστού  στους  παλαιότερους καθεστώτος του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν.   Η συμπεριφορά του κ. Εμμανουήλ επιπλέον δείχνει  πόσο υποκριτές είναι όσοι  φωνασκούν  υπέρ  του  μοντέλου  οργάνωσης  και  διοίκησης  των    ΑΕΙ    που   έστησε  ο  νόμος  Διαμαντοπούλου‐Αρβανιτόπουλου,  τι  δυνάμεις  ακραίας  οπισθοδρόμησης εκπροσωπούν αλλά κυρίως, σε  τι Μεσαίωνα επιδιώκουν  να  πισωγυρίσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας.  Μπορεί  ορισμένοι  να  νομίζουν  ότι  με  διαταγές  τους  ο  κόσμος  θα  πάψει  να  αλλάζει  και  η  μαυρίλα  θα  σκεπάσει  τα  ΑΕΙ.  Απλώς  δεν  έχουν  καταλάβει  τι  συμβαίνει γύρω τους …     Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας ∆.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/19/2015-6-19/

19/06/2015 www.pdf-archive.com

Ανακοίνωση ΔΣ ΣΘΕ για ΕΕΠ ΕΔΙΠ 97%

dfassoul@phys.uoa.gr, cmelol@math.uoa.gr Ανακοίνωςθ ΔΣ για τθν μετατροπι των μελϊν Ε.Ε.Π.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/06/untitled-pdf-document-2/

06/09/2016 www.pdf-archive.com

anakoinvsi DEP 2014 3 14 95%

Πανεπιστηµίου Αθηνών Πανεπιστηµιόπολη, Ζωγράφου 15784 Αθήνα cmelol@math.uoa.gr   dfassoul@phys.uoa.gr    Σχετικά με τις εκλογές για Κοσμήτορα της ΣΘΕ    Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διδασκόντων   της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ   14/3/2014    Οι πρώτες κοσμητορικές εκλογές κάτω από το νέο νόμο στο ΕΚΠΑ σημαδεύονται από τις  παρεμβάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος: Απόρριψη της μοναδικής υποψηφιότητας για  Κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή στη βάση της αντίθεσης στα φρονήματα της υποψηφίας,  απορρίψεις στις υπόλοιπες σχολές, άρνηση κοινοποίησης των πρακτικών των απορρίψεων  αυτών, ανακοινώσεις περί δεσμεύσεων των υποψηφίων προς το ΣΙ ώστε αυτοί να εκτεθούν  και να γίνουν ευάλωτοι. Το ΣΙ του ΕΚΠΑ, έχοντας χάσει την εκτίμηση της ακαδημαϊκής  κοινότητας με τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα του, αντί να μεταβάλει στάση, επιχειρεί να  κυριαρχήσει στα Πανεπιστημιακά δρώμενα μέσω του αυταρχισμού και της παραβίασης των  ακαδημαϊκών ελευθεριών.  Από το νόμο, ο νέος Κοσμήτορας θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Αλλά  επιπλέον θα βρεθεί μπροστά σε ένα τοπίο διάλυσης και ερήμωσης της Ανώτατης  Εκπαίδευσης, από τα χειρότερα των τελευταίων δεκαετιών. Το διδακτικό προσωπικό των  τμημάτων συρρικνώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και η μη ανανέωσή του οδηγεί σε  επιστημονική ασφυξία το ΕΚΠΑ. Οι συνδρομές στα επιστημονικά περιοδικά παραμένουν  μετέωρες, τα χρήματα για υποστήριξη των μαθημάτων με ασκήσεις καταργήθηκαν. Τα  μέτρα διαθεσιμότητας έχουν τραυματίσει σοβαρά βιβλιοθήκες και εργαστήρια, η  γραμματειακή υποστήριξη του ΔΕΠ και των φοιτητών εκλείπει, οι χώροι εργασίας μένουν  χωρίς συντήρηση, ακόμη και η θέρμανση καταργήθηκε. Και μπροστά μας βρίσκονται  ενδεχομένως ακόμη χειρότερες περικοπές σύμφωνα με το ιδεολόγημα ότι η διαγραφή των  «αιώνιων» φοιτητών θα τις επιτρέψει.  Απέναντι στα παραπάνω προβλήματα το ΣΙ κωφεύει, θεωρώντας ότι δεν το αφορούν.  Ταυτόχρονα, όμως, απαιτεί ο νέος Κοσμήτορας να αναφέρεται σε αυτό, θεωρώντας ότι όλες  οι εξουσίες του από αυτό πηγάζουν και όχι από το εκλεκτορικό σώμα που τον εξέλεξε. Αν ο  νέος Κοσμήτορας που θα προκύψει από τις εκλογές δεν υψώσει το ανάστημά του, δεν  διεκδικήσει τη λύση των παραπάνω επειγόντων και κρίσιμων προβλημάτων, η κρίση που  περνά το ΕΚΠΑ, μαζί και η Σχολή μας, θα ενταθεί με εξαιρετικά δυσάρεστη πρόγνωση για  την κατάληξή της.  Το ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ τονίζει ότι ο νέος Κοσμήτορας, όποιος κι αν είναι,  οφείλει να επιλέξει να αναμετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα της Σχολής και να  διεκδικήσει με θάρρος τη λύση τους. Αυτά θα βρίσκει συνεχώς μπροστά του και από την  έμπρακτη στάση του και την παλληκαριά του στην αντιμετώπισή τους θα κριθεί τελικά από  τους συναδέλφους του.    Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Κ.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/16/anakoinvsi-dep-2014-3-14/

16/03/2014 www.pdf-archive.com

Anadromikav2 91%

cmelol@math.uoa.gr, dfassoul@phys.uoa.gr 10 Ιανουαρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναφορικά με την απευθείας εκχώρηση της δικηγορικής αμοιβής στα γραφεία που είχαν αναλάβει την άσκηση αγωγών για τα αναδρομικά Α γαπητοί συνάδελφοι, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει ως προς την απ’ ευθείας παρακράτηση από τις οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ποσοστού των αναδρομικών που θα εισπράξουμε, για λογαριασμό των δικηγορικών εταιρειών στις οποίες είχαν τα μέλη ΔΕΠ αναθέσει την υπόθεση, έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

https://www.pdf-archive.com/2019/01/11/anadromikav2/

11/01/2019 www.pdf-archive.com

Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ-2017-18 91%

dfassoul@phys.uoa.gr, cmelol@math.uoa.gr Απολογιςμόσ Απερχόμενου ΔΣ 16/1/2019 Κατά τθ διετία που πζραςε, το ΔΣ του Συλλόγου αςχολικθκε αφενόσ μεν με ηθτιματα που αφοροφν ςτο επίπεδο διαβίωςθσ, τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ και τθν κακθμερινότθτα των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων και αφετζρου με κζματα που αφοροφν ςυνολικά ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και το ρόλο του Πανεπιςτθμίου ςτθν κοινωνία.

https://www.pdf-archive.com/2019/01/28/---2017-18/

28/01/2019 www.pdf-archive.com

20160531Απεργία 80%

dfassoul@phys.uoa.gr, cmelol@math.uoa.gr Οι μνημονιακές «υποχρεώσεις» της κυβέρνησης βλάπτουν σοβαρά (και) τα μέλη ΔΕΠ!

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/20160531/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

Metaptyhiaka 73%

dfassoul@phys.uoa.gr, cmelol@math.uoa.gr Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου για τα δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές 21/10/2015  Είμαστε κατά της θεσμοθέτησης των διδάκτρων (τελών εγγραφής)  Είμαστε υπέρ της θεσμοθέτησης καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τα μέλη ΔΕΠ  Θεωρούμε επείγουσα την ανάγκη αποκατάστασης του ποσοστού του ΑΕΠ για τα δημόσια αγαθά (παιδεία-υγεία) στα επίπεδα του 2009 Τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα αποτελούν πλέον την τεταρτοβάθμια εκπαίδευση και η παρακολούθησή τους είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση για τους πτυχιούχους των Ελληνικών ΑΕΙ.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/22/metaptyhiaka/

22/10/2016 www.pdf-archive.com

ΔΣ ΔΕΠ ΣΘΕ για ΠΑΙΔΕΙΑ-1 64%

dfassoul@phys.uoa.gr, cmelol@math.uoa.gr Σχετικά με Σοβαρά Ζητήματα της Παιδείας και των ΑΕΙ ειδικότερα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 9/2/2016 Εισαγωγή Η παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου και θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί υποχρέωση της κοινωνίας.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/10/1-1/

10/02/2016 www.pdf-archive.com