Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «diagnoza»:


Total: 5 results - 0.014 seconds

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 100%

Zajączkowska Diagnoza w terapii pedagogicznej(5) Dysleksja rozwojowa z pracą terapeutyczną (3) Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej(5) Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej(5) Metodyka zajęć dla dzieci dyslektycznych(5) Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy ( 3 ) Socjokulturowe podstawy wychowania(5) (5) dr Ewa Korzeniewska (3)mgr A.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

Numeryczny System Kontroli Prasy Hydraulicznej(2) 74%

Automatyczne obliczanie, monitorowanie i diagnoza, szybkie wykrywanie ostatniej sekwencji gięcia, pełniejsza kontrola precyzji.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/17/numeryczny-system-kontroli-prasy-hydraulicznej-2/

17/05/2012 www.pdf-archive.com

apel IZA 2013 poprawiony 1% 74%

Obecnie jesteśmy w takcie diagnostyki ponieważ nadal nie jest postawiona diagnoza.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/11/apel-iza-2013-poprawiony-1/

11/01/2014 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 70%

DSM-I (1952) | Hasło “dewiacja seksualna” “Ta diagnoza jest zarezerwowana dla dewiacyjnej seksualności, która nie jest symptomatyczna dla bardziej rozległych syndromów, takich jak schizofrenia czy reakcje obsesyjne.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

dyspraskja 45%

Diagnoza dyspraksji W ocenie dyspraksji u dzieci niezwykle ważna jest obserwacja ich codziennego funkcjonowania tzn.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/dyspraskja/

28/01/2014 www.pdf-archive.com