Search


PDF Archive search engine
Last database update: 10 May at 03:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «djece»:


Total: 23 results - 0.054 seconds

statut 100%

- Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaitite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predikolske dobi koji su prilagodeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogudnostima i sposobnostima, - Programi za djecu rane i predSkolske dobi s te5koiama u razvoju, - Drograrni za darovitu djecu rane i predikolske dobi, Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ftogrami predikole, Programi ranog utenja stranih jezika i drugi programi umjetnidkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadrZaja elanak 16.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Program-prvog-festivala-psihologije 93%

radionica Aida Sujoldžić, coachingbyaida@gmail.com* studenti Geštalt terapija u radu sa parovima Uloga psihologa u jačanju kapaciteta roditelja za odgoj djece Posttraumatska forma epilepsije radionica Zvjezdana Jakić i Slaviša Savić, zvjezda10@yahoo.com* okrugli sto prezentacija Elma Omersoftić Vedran Stanić interaktivno predavanje Renata Krstanović otvoreno za javnost roditelji, studenti, predstavnici ministarstava;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/11/program-prvog-festivala-psihologije/

11/09/2015 www.pdf-archive.com

Upitnik za posao 90%

 broj djece ...................................................  starost djece ...............................................

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/upitnik-za-posao/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 85%

UDRUGA CINAZ – VIZIJA/MISIJA VIZIJA I MISIJA Doprinijeti podizanju kvalitete kulture i življenja, kvalitetnom i kreativnom organiziranju slobodnog vremena djece i mladih, informiranju i osvještavanju javnosti te cjeloživotnom obrazovanju i aktivnom građanstvu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

26.06.2009 83%

(Srna) Mnogi od novinara koji su govorili jezikom mr`nje danas na va`nim mjestima Primarni cilj bezbjednost djece BA NJA LU KA - Bez bje dna zajednica je ona u kojoj bezbjednost djece podrazumi je va omo gu }en pris tup zdra voj hra ni, spre ~a va nje povreda, bezbjednost u saobra }a ju, ade kva tnu zdrav stve nu za {ti tu i za {ti tu od svih oblika nasilja, ocijenila je Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Family Tree Delalic 77%

Derva je rodila 17 djece.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/16/family-tree-delalic/

16/05/2014 www.pdf-archive.com

stedne zarulje 73%

A to je da NAŠE ZDRAVLJE, ZDRAVLJE NAŠE DJECE I OKOLIŠ KOJI UVJETUJE TO ZDRAVLJE NEMA CIJENE Svi mi zapravo znamo odgovor koji je vrlo jednostavan:

https://www.pdf-archive.com/2012/11/07/stedne-zarulje/

07/11/2012 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 72%

On se nikada nije `enio, dok je iza Ane jedan brak bez djece.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 71%

kuga nraje, kuga alobe, ],.uga neradania djece.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 9 71%

Ove godine, pri Dogradnjom djedjeg vrtica osigurali smo ustanove, kraju detverogodisnjeg mandata koalicijske tor za kvalitetniji rad ove predSkolske javne rasvjete na gradske vlasti, vrijeme je da se osvrnemo na a izgradnjom nogostupa i prilazu Skolama, povedali smo sigurnost djece.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-9/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2005 67%

godine u napadu na ljubijsko selo Bri{evo ubijeno 87 mje{tana, me|u kojima i veliki broj `ena i djece Misu zadu{nicu predvodio biskup Komarica Z.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

predstave 64%

Marija Kolb, Jelena Dokleja, Mario Jakšić, Igor Baksa i Bruno Kontrec 8+ Koristeći motive romana Đure Vilovića, predstava “Dječak Ivek i pas Cvilek” progovara o aktualnom i često prešućivanom problemu napuštene i ostavljene djece.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/06/predstave/

06/07/2011 www.pdf-archive.com

Program stranke VOD 62%

OBAVEZNO USTROJITI MINISTARSTVO USELJENIŠTVA I DEMOGRAFSKE OBNOVE (u djelokrugu rada i ljudskih potencijala hrvatskog iseljeništva)     majkama s troje i više djece osigurati primanja u visini prosječne mjesečne plaće i sva prava iz radnog odnosa za svu djecu osigurati smještaj u vrtiću svim učenicima i studentima osigurati besplatno školovanje … 10.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/program-stranke-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

ČLANAK 56%

POPIS @RTAVA U BRI[EVU Najvi{e staraca i djece Istra`itelji zlo~ina u Bri{evu navode da je 25.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 50%

 sektora javnog zdravstva i javne higijene  promovisanje gradjanskog angazmana u korist dobrotvornih ciljeva  promovisanje i podrska religije  promovisanje i podrska projekata koji podsticu zajednicki razvoj i saradnju  promovisanje i podrska jednakosti polova  promovisanje i podrska preventivnog djelovanja u kriminalu  promovisanje zastite i zastita prirodne sredine i prirodnih l ljepota  promovisanje zastite istorijskih spomenika i doprinos njihovom ocuvanju  promovisanje zavicajne i domovinske bastine i njenog ocuvanja  promovisanje pomoci i pomoc politicki, rasno ili vjerski progonjenim, izbjeglim, protjeranim, iseljenim, zrtvama rata, ratnim vojnim invalidima, ratnim zatvorenicima, civilnim zrtvama i drugim nemocnim i bolesnim kao i pomoc zrtvama drugih zlocina  promovisanje sjecanja na progonjene, na zrtve ratova i katastrofa  promovisanje i pomoc pri trazenju nestalih i izgubljenih osoba  promovisanje protivpozarne zastite, zastite na radu, zastite od prirodnih katastrofa, civilne zastite kao i zastite od nesrecnih slucajeva  promovisanje zastite kao i zastita zivotinja  promovisanje uzgoja zivotinja / stocarstva i uzgoja voca, njegovanje tradicionalnih obicaja, promovisanje radio-amaterstva, modelkonstruktorstva i uzgoja pasa u sportske i takmicarske svrhe  promovisanje zastite i zastita zivotne sredine Ciljevi ovog Statuta koji se odnose prije svega na ostvarivanje ciljeva indirektnim aktivnostima biti ce ostvareni realizacijom kulturnih i sportskih manifestacija, zajednickih naucno-istrazivackih projekata, izborom i dodjelom na realizaciju naucno istrazivackih projekata, izgradnjom i rukovodjenjem skola i drugih obrazovnih institucija, odgojnih i savjetodavnih ustanova, djecjih vrtica, ustanova za zbrinjavanje djece i omladine, kao i kroz promociju i ocuvanje umetnickih djela ali i kroz promociju i realizaciju aktivnosti sportsko-rekreativnih sadrzaja i promociju ostvarenja visokih rezultata.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com

Članak Avaz Briševo 48%

Dobrotvosi preko 200.000 KM a sva rno udru`enje FUTUREsredstva su, uz pomo} prija- BAG - Torba Za Budu}nost telja u Austriji, prikupili ima cilj da pru`i podr{ku sto humanisti ro|eni u BiH, ve}em broju materijalno bra~ni par Amra i Kemal ugro`ene djece u Bosni i Smaji}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak-avaz-bri-evo/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 11 47%

Ozenjen je i otac dvoje djece, staino nastanjen u Slatrnl Koziiki glasni\ 3 BoZIGNA cesrlrxn GRADoNAEELNIKA SLATINE Drage Slatindanke i Slatindani.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-11/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 2 46%

Ako Zelite orjekorjciiti pnc roclcndanc vaic djece, godiSnjice braka ili rjenianja.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-2/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 45%

Zaštita interesa hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata, djece hrvatskih branitelja, roditelja poginulih hrvatskih branitelja i udovica te njihova integracija u posljeratno društvo na putu promicanja svekolikih hrvatskih vrijednosti i probitaka naša je trajna programska orjentacija.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 39%

Roditelji u borbi za šansu za život svoje djece Ne ponovilo se!

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

EURO-5-06-16-16-BH-bih 150616 intervju-10-11 (1) 36%

Za vrijeme studiranja počeo sam honorarnim studenskim poslovima zarađivati za financiranje studija, sebe i svoje obitelji da bi od nas petero djece, troje postalo doktori znanosti.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/24/euro-5-06-16-16-bh-bih-150616-intervju-10-11-1/

24/06/2016 www.pdf-archive.com

28.10.2007 33%

Sina sam izgubila i sama ostala s njegovih ~etvoro djece, a nikad niotkoga nisam dobila nikakvu pomo}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Alternativno poljodjelstvo 28%

Pohrana je bila na hladnom i tamnom mjestu i van dohvata djece, kako i treba biti.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/alternativno-poljodjelstvo/

01/10/2012 www.pdf-archive.com