Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 May at 20:53 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «djedjeg»:


Total: 3 results - 0.005 seconds

statut 100%

broj76193.,29/97.,47/99,35/08)Upravnovijeie Djedjeg vrilca Zipka Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 16 , donijelo je Statut na sjednici ca'zanoi i3 lC' LC|S n 2 ?

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 9 47%

Ove godine, pri Dogradnjom djedjeg vrtica osigurali smo ustanove, kraju detverogodisnjeg mandata koalicijske tor za kvalitetniji rad ove predSkolske javne rasvjete na gradske vlasti, vrijeme je da se osvrnemo na a izgradnjom nogostupa i prilazu Skolama, povedali smo sigurnost djece.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-9/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 11 44%

Predsjednik je GO HDZ-e grada Slatine, dopredsjedntk ZO HDZ-e Zupanie virovitidko-podfavske, alan Sredisnjeg odbora HDZ-e u zagrebu, alan Gradskog vijeea grada Slatine- 3 mandata, alan Poglavarstua grada Slatine- 1 mandat, dlan HDZ-e od 1990.godine iprvi predsjednik MHDZ-e grada Slatine, dlan Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja grada Slatine, 6lan Upravnog vijeea djedjeg vrtica ,Zeko".

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-11/

24/03/2017 www.pdf-archive.com