Search


PDF Archive search engine
Last database update: 01 August at 15:38 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «djela»:


Total: 15 results - 0.06 seconds

100 cinjenica o suboti 100%

(Djela 17,26) 12. ... (Djela 13,14) 42.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/03/100-cinjenica-o-suboti/

03/10/2012 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 62%

„aslu-d-din“, koja predstavlja skup srčanih uvjerenja, srčanih djela, vanjskih riječi i djela bez kojih se osnova islama ili tevhida ne može ostvariti, i na koju je Uzvišeni Allah Svojom milošću nadovezao ulazak u Džennet.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

Tovarici WEB 61%

Smijeh je temeljni znak Rebelaisovog djela, a roman “Gargantua i Pantagruel” nije, u današnjem žargonu, politički korektan.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/tovarici-web/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 60%

• Imenovanje - Morate priznati i označiti autorstvo djela na način da bude nedvojbeno da mu je autor Laboratorij za sustave i signale, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI 54%

Božja Objava jesu sve Božje riječi i djela što ih je izrekao i učinio da bi ljudi mogli u njega vjerovati.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/krizmanici-pitanja-i-odgovori/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 49%

godine nastao niz djela pisanih samo za njega, koja nije bilo moguÊe izvoditi na drugim instrumentima.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 10 45%

Najvise paznje posvetili smo obianim velikim malim ljudima, koji se do sada nisu nigdje spominjali, a napravilisu dobra djela.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-10/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

FILMOTEKA 45%

Ovi jednostavni brojevi kriju brojne tajne i vjerovali ili ne, zaslužni su za brojna umjetnička djela, arhitektonska čuda, prirodne pravilnosti i mnoge druge stvari.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/filmoteka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

predstave 41%

U programu temeljenom na folklornoj baštini središnjeg djela Hrvatske predstaviti će se dječje folklorno stvaralaštvo (dječja igra, pjesma, brojalice, rugalice i dječji tradicijski instrumenti itd.) dok će stariji 'folkloraši' izvoditi narodne plesove.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/06/predstave/

06/07/2011 www.pdf-archive.com

mjerenje u elektrotehnici 4 izdanje vojislav begoOK 38%

VOJISLAV B E G 0 redovni profesor ElektrotehniEkog fakulteta SveuBiliita u Zagrebu UDZBENICI SVEUCILISTA U ZAGREBU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGRABIENSIS U ELEKTROTEHNICI ~ E T V R T ODOPUNJENO IZDANJE TEHNICKA KNIIGA ZAGREB P R E D G O V O R C E T V R T O M IZDANJU' Deset godina nakon prvog izdanja bilo je, evo, potrebno veC fetvrto izdanje ove knjige, Sto je potvrda da ie osnovna namjena djela, navedena u predgovoru prvom izdanju, uspjeSno ostvarena.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/mjerenje-u-elektrotehnici-4-izdanje-vojislav-begook/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

ČLANAK 35%

I mi vjerujemo da }e Bog nagraditi one koji su u~inili dobra a kazniti one koji su u~inili lo{a djela.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 30%

 sektora javnog zdravstva i javne higijene  promovisanje gradjanskog angazmana u korist dobrotvornih ciljeva  promovisanje i podrska religije  promovisanje i podrska projekata koji podsticu zajednicki razvoj i saradnju  promovisanje i podrska jednakosti polova  promovisanje i podrska preventivnog djelovanja u kriminalu  promovisanje zastite i zastita prirodne sredine i prirodnih l ljepota  promovisanje zastite istorijskih spomenika i doprinos njihovom ocuvanju  promovisanje zavicajne i domovinske bastine i njenog ocuvanja  promovisanje pomoci i pomoc politicki, rasno ili vjerski progonjenim, izbjeglim, protjeranim, iseljenim, zrtvama rata, ratnim vojnim invalidima, ratnim zatvorenicima, civilnim zrtvama i drugim nemocnim i bolesnim kao i pomoc zrtvama drugih zlocina  promovisanje sjecanja na progonjene, na zrtve ratova i katastrofa  promovisanje i pomoc pri trazenju nestalih i izgubljenih osoba  promovisanje protivpozarne zastite, zastite na radu, zastite od prirodnih katastrofa, civilne zastite kao i zastite od nesrecnih slucajeva  promovisanje zastite kao i zastita zivotinja  promovisanje uzgoja zivotinja / stocarstva i uzgoja voca, njegovanje tradicionalnih obicaja, promovisanje radio-amaterstva, modelkonstruktorstva i uzgoja pasa u sportske i takmicarske svrhe  promovisanje zastite i zastita zivotne sredine Ciljevi ovog Statuta koji se odnose prije svega na ostvarivanje ciljeva indirektnim aktivnostima biti ce ostvareni realizacijom kulturnih i sportskih manifestacija, zajednickih naucno-istrazivackih projekata, izborom i dodjelom na realizaciju naucno istrazivackih projekata, izgradnjom i rukovodjenjem skola i drugih obrazovnih institucija, odgojnih i savjetodavnih ustanova, djecjih vrtica, ustanova za zbrinjavanje djece i omladine, kao i kroz promociju i ocuvanje umetnickih djela ali i kroz promociju i realizaciju aktivnosti sportsko-rekreativnih sadrzaja i promociju ostvarenja visokih rezultata.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 26%

Pritom je posve nebitno da iskustva iz Engleske (koja ima slièan propis) kažu da se najviše incidenata i kriminalnih djela dogodi upravo nakon 4 sata, kada mase clubbera pokušavaju stiæi svojim kuæama, uz nepostojeæi noæni gradski prijevoz.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 3 22%

Èinilo se da æe se slièno dogoditi i s LSD-om – sredinom 1950-ih èeste su bile seanse umjetnika, koji bi nakon tripova stvarali umjetnièka djela pod dojmom proživljenih misli – grana koja je dobila ime psihodelièna umjetnost.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com