Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dochodowego»:


Total: 21 results - 0.044 seconds

apel IZA 2013 poprawiony 1% 100%

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013 na rzecz naszej córki Izabeli.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/11/apel-iza-2013-poprawiony-1/

11/01/2014 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 78%

Opodatkowanie świadczeń socjalnych • Omówienie świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego • Nowe zwolnienia podatkowe dla emerytów i pracowników 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

deks80 78%

stanowiącej 1% moich miesięcznych przychodów osiągniętych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyłączeniem przychodów osiągniętych z tytułu godzin nadliczbowych (ponadnormatywnych), zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensat, ekwiwalentów , odszkodowao, odpraw, nagród, oraz środków z ZFŚS, zasiłków chorobowych i opiekuoczych z ubezpieczenia społecznego.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/deks80/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Game plan A62r 10 72%

Na turnie nie mamy już dochodowego value beta, ponieważ słabsze ręce wyrzucamy:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/26/game-plan-a62r-10/

26/04/2015 www.pdf-archive.com

Game plan 862r 72%

Zakładam, że sprawdzi nasz call TP+, wobec tego nie mamy tutaj dochodowego value beta na każdej karcie poza T.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/game-plan-862r/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 69%

Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 68%

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat KONKURSU zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranej w KONKURSIE o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, której uiszczenie Organizatorowi jako płatnikowi w/w podatku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 56%

Odpowiedzialność Organizatora • Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 53%

Klub Kukiz’15 zaprezentował na konferencji prasowej szczegóły koncepcji Ujemnego Podatku Dochodowego, która jest alternatywą dla forsowanego przez rząd programu „500+”.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 53%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 53%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin normaderm 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/regulamin-normaderm/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin Aqualia Thermal 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/regulamin-aqualia-thermal/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin at2 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/10/regulamin-at2/

10/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN 51%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/03/zawsze-z-vichy-regulamin/

03/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ISS4 50%

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/regulamin-iss4/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 47%

Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 38%

Każda Nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora, jako płatnika, z części pieniężnej Nagrody, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% jej wartości.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com