Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dochodzi»:


Total: 40 results - 0.021 seconds

Scenariusz 100%

Mężczyzna w garniturze idzie w stronę z której dochodzi ciche popłakiwanie oraz radosne szczekanie.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/28/scenariusz/

28/01/2017 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 89%

SPRAWY MOJEGO MALTRETOWANEGO SYNKA FABUSIA NADOLSKIEGO Od ponad 2 lat dochodzi do znęcania się fizycznego i psychicznego na moim synem Fabianem Nadolskim(w tej chwili w wieku lat 2 i 7 miesięcy) przebywającym pod opieką matki.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 89%

SPRAWY MOJEGO MALTRETOWANEGO SYNKA FABUSIA NADOLSKIEGO Od ponad 2 lat dochodzi do znęcania się fizycznego i psychicznego na moim synem Fabianem Nadolskim(w tej chwili w wieku lat 2 i 7 miesięcy) przebywającym pod opieką matki.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 76%

Często również dochodzi do lżejszych przypadków przemocy fizycznej (np.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

oferta L.dz.O 1 17 71%

W tym koszt na osobę = 143 zł + 4 zł opłaty miejscowej/klimatycznej W wersji z III zestawem = 7900 W tym koszt na osobę 158 zł + 4 zł opłaty miejscowej/klimatycznej Dochodzi opłata miejscowa 2 zł za dobę od osoby zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/oferta-l-dz-o-1-17/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Tygodnik Nr 1 67%

Warunki pracy ciężkie, do tego dochodzi koszt zakupu kilofa, licencji, czas spędzony na podróży do kopalni, przetwórni oraz skupu...

https://www.pdf-archive.com/2015/03/26/tygodnik-nr-1/

26/03/2015 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 67%

Dochodzi wówczas do rażącego naruszenia interesów konsumentów poprzez obciążenie ich nieuzasadnionymi kosztami związanymi z kontynuacją ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

biol odp 66%

Cykl lityczny w krótkim czasie kończy się rozpadem (lizą) zainfekowanej komórki, w cyklu lizogenicznym nie dochodzi do lizy komórek.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 66%

Teksty 12.Podczas wyboru zespołów do finału poza powyższymi kryteriami rozpatrywanymi przez jury, dochodzi również:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

soczomski wyniki+strefy 16112013 66%

Próg anarobowy-RCP (respiratory compensation point) to intensywność wysiłku po przekroczeniu, której dochodzi do szybkiego zmęczenia.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/28/soczomski-wyniki-strefy-16112013/

28/11/2013 www.pdf-archive.com

Nowy Dokument programu Microsoft Word 4 64%

Rozdział 32 Dochodzi do negocjacji Jagiełły z Konradem von Jungingen.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/02/nowy-dokument-programu-microsoft-word-4-pdf/

02/11/2014 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 64%

Ruch narodowy tych lat nabiera wyraźnego odcienia tradycjonalistycznego, dochodzi do rzeczywistego stopienia się polskiego nacjonalizmu z ideałami katolickimi.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 63%

Równouprawnienie przynios³o kobietom tylko z³udzenia, bo jak dawniej, tak i teraz musz¹ pe³niæ obowi¹zki ¿on i matek, a dochodzi coraz czêœciej do tego obowi¹zek zarobkowania i ³o¿enia na utrzymanie rodziny.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

13/03/2011 www.pdf-archive.com

Wniosek 61%

Do tego dochodzi 1% wyższy podatek.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/wniosek/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

Ruch Narodowy a prawica 60%

Ruch narodowy tych lat nabiera wyraźnego odcienia tradycjonalistycznego (przyjmijmy to określenie dla potrzeb tego tekstu), dochodzi do rzeczywistego stopienia się polskiego nacjonalizmu z ideałami katolickimi.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/27/ruch-narodowy-a-prawica/

27/07/2015 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 60%

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Akira. Moc Absolutna deprawuje absolutnie 58%

Dochodziło w nim do zamachów i zamieszek, pojawiały się radykalne ruchy i organizacje.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/akira-moc-absolutna-deprawuje-absolutnie/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 58%

Do infekcji dochodzi w wyniku spełnienia ściśle określonych warunków, którym może być na przykład uruchomienie programu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

Woolhope Herald 57%

Tak samo, jak fakt, że w tych samych okolicach dochodzi W O O L HO P E HE R A L D sponsorowany to dl u ż s z y tekst z ac h w al aj ać y twoja dzialaność dzieki czemu twoi potencjalni klienci mogą lepiej poznać to co masz do zaoferowania.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

szubarczyk 55%

Do tego dochodzi zamitowanie prałata do bizantyjskiego przepychu, obnoszenia się bogactwem i antysemickie kazania, które głosit.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

KALP 53%

Zawodnicy rezerwowi muszą znajdować się za swoja bramką, tam też dochodzi do zmian.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

wawrzyn2 52%

Niejednokrotnie przekaz w takiej formie jest zniekształcony, dochodzi do wielu nieporozumień.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wawrzyn2/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

12 kopii 51%

W końcowej części rozgrywki dochodzi do spotkania Nemesisa z Jill pod Dead Factory.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/12-kopii/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 49%

oraz występuje w interesie zleceniodawcy, jeżeli dochodzi do uszkodzenia, ubytku Jest pośrednikiem, działa na zlecenie właściciela ładunku, jest rzecznikiem jego interesów Zarządzanie transportem międzynarodowym to zespół czynności polegający na przemieszczaniu ładunku w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych (logistyka pokonuje przestrzeń i czas).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com