Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dodaje»:


Total: 45 results - 0.052 seconds

zadania 100%

 6 x  4 y  10   x  4 y  3 dodaje stronami oba równania i wyliczam x:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/16/zadania/

16/05/2011 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 97%

13 w § 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Oświadczenie 31.01.2017 87%

1 mln pasażerów – dodaje Turowski.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/o-wiadczenie-31-01-2017/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

Strzelec.PDF 84%

Najpierw słowo o uzdrowicielce, mianowicie propozycja zwiększenia ilości obrony magicznej jaką dodaje tarcza many.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/30/strzelec/

30/08/2016 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.1 backup 81%

Dodaje +1 do rzutu za wykonanie uniku, ale musi odjąć 2, ponieważ są dwie strefy bloku Orków na polu, do którego zmierza, co daje mu ostateczny modyfikator -1.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/16/bblrb6plbeta0-1-backup/

16/01/2016 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 80%

wskazuje kolejny element, uzupełnia brakujące elementy, rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu, rysuje szlaczek według własnego pomysłu, kontynuuje regularność w podanym szlaczku, łączy elementy od największego do najmniejszego i odwrotnie, porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek, orientuje się w przestrzeni, rozróżnia strony ciała, rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia innych osób, rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne, poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10, wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry, tworzy sad zgodnie z poleceniem, porusza się po klasie, wykorzystując znajomość stosunków przestrzennych, dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym, samodzielnie zapisuje i oblicza działania;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

ChmuraGoogle 72%

Instrukcja do pracy w chmurze google.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/29/chmuragoogle-1/

29/12/2012 www.pdf-archive.com

mozilla 66%

https://www.pdf-archive.com/2012/10/14/mozilla/

14/10/2012 www.pdf-archive.com

Hasło DUMEL wyniki 65%

Wyniki konkursu na hasło 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/has-o-dumel-wyniki/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

czaro.PDF 61%

Magiczna precyzja - super pomysł i fajna zmiana żeby zwiększała celkę procentowo, ja bym jeszcze zwiększył wartości celności jakie ten skill dodaje - obecnie jest to 2% na poziom, myślę że 3% na poziom nie zaszkodzi - czaro jest ślepa jak stępieo z 13 posterunku, a dodatkowo zwiększy to jej wartośd w pt.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/22/czaro/

22/08/2016 www.pdf-archive.com

VICTORIA 60%

Zaufany współpracownik dodaje jednak:

https://www.pdf-archive.com/2012/05/06/victoria/

06/05/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ 57%

Konkurencja jest przeprowadzana na zasadzie współzawodnictwa, aczkolwiek to, która osoba skończy pierwsza, nie dodaje jej punktów za konkurencje.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/08/plan-konkursu-nocarz/

08/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v3 56%

Konkurencja jest przeprowadzana na zasadzie współzawodnictwa, aczkolwiek to, która osoba skończy pierwsza, nie dodaje jej punktów za konkurencje.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/plan-konkursu-nocarz-v3/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v2 56%

Konkurencja jest przeprowadzana na zasadzie współzawodnictwa, aczkolwiek to, która osoba skończy pierwsza, nie dodaje jej punktów za konkurencje.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/18/plan-konkursu-nocarz-v2/

18/03/2012 www.pdf-archive.com

#1 55%

- Muszę się napić - dodaje na koniec i powolnym krokiem oddala się od naszego bohatera.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/1/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

katalog lato18 54%

Stare Miasto Nessebaru położone jest na półwyspie, co tylko dodaje mu uroku i niepowtarzalnego charakteru.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/08/katalog-lato18/

08/02/2018 www.pdf-archive.com

KARTA poprawiona 52%

Podwójny wynik na kostkach ATK dodaje jedno auto-obrażenie.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/21/karta-poprawiona/

21/07/2016 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 49%

broń Eksplorację labiryntu, poszukiwanie kosztowliczba, którą dodaje ności i magicznych przedmiotów, walkę z pozręczność się do rzutu kostką tworami, rzucanie i odpieranie czarów moŜna bowiem realizować w róŜny sposób, zaś efekty symbol nazwa są zaleŜne od przyjętego sposobu postępowapotwora potwora nia.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 49%

Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów zdjęciowych, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com