Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dofinansowanie»:


Total: 7 results - 0.019 seconds

listanagrod 100%

Dofinansowanie do domku - 20 000 18.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/listanagrod/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

budujemy dom co nowego 71%

Mamy szansę na dodatkowe dofinansowanie, w ramach konkursu Społecznik 2.0.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/04/budujemy-dom-co-nowego/

04/05/2015 www.pdf-archive.com

Rybnik biznesplan 64%

źródła finansowania inwestycji 110 000 Dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/rybnik-biznesplan/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 50%

INFORMACJE O PROJEKCIE  Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 50%

INFORMACJE O PROJEKCIE  Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Ustawa 41%

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/ustawa/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Siec 32%

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANTU BLOKOWEGO SZWAJCARSKOPOLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Priorytet:

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com