Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dokona»:


Total: 21 results - 0.02 seconds

NN 6 100%

Nasza urocza kandydatka dokona wyboru jednego spośród wielu kandydatów na podstawie odpowiedzi udzielanych na zadane pytania.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/27/nn-6/

27/04/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin Z ote Usta 2016 100%

Oceny dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/14/regulamin-z-ote-usta-2016/

14/02/2017 www.pdf-archive.com

Komunikat o zmianie parametrów na satelicie PDF 98%

dokona procesu zmiany parametrów nadawania sygnałów z satelity Hot Bird (pozycja orbitalna 13⁰E).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/komunikat-o-zmianie-parametr-w-na-satelicie-pdf/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

pit-28 97%

 terminie zadeklarowania chęci korzystania z PIT-28- musimy tego dokonać najpóźniej do 21 stycznia 2013 roku lub do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszych przychodów w ramach działalności objętej zryczałtowanym podatkiem,  terminie składania PIT w Urzędzie Skarbowym, który jest zdecydowanie krótszy aniżeli w przypadku korzystania z innych formularzy PIT;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

regulamin promocji 96%

W ramach promocji każda osoba, która 17 ,18 lub 19 listopada 2017 roku dokona zakupów za kwotę min 140zł w sklepie stacjonarnym SMYK otrzyma rabat na nabywane produkty w wysokości 40zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/regulamin-promocji/

14/11/2017 www.pdf-archive.com

Instrukcja ONLINE fourTINY v1.2 95%

©2012 v1.2 wtyczk zasilacza sieciowego do TESTA-QUADRA 4/8 TESTA-QUADRA fourTINY 2 Producent dokona wszelkich stara , aby zastosowane lampy wieci y równomiernie i mocno.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/14/instrukcja-online-fourtiny-v1-2/

14/01/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 93%

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wyboru uczestników dokona organizator na podstawie zgłoszeń z uwzględnieniem kryteriów zawartych w punkcie 10.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 91%

3 umowy wskazano, że (...) co miesiąc dokona porównania aktualnie obowiązującej stawki bazowej ze stawką bazową ogłaszaną przedostatniego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót) poprzedniego miesiąca i dokona zmiany wysokości oprocentowania kredytu w przypadku, gdy stawka bazowa zmieni się o co najmniej 0,10 punktu procentowego w porównaniu do obowiązującej stawki bazowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursu 90%

Wyboru Zwycięzcy dokona zespół RadochyGospochy.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/regulaminkonkursu/

09/04/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 87%

W przypadku awarii samochodu należy fakt zgłosić kierownikowi próby, który dokona poprawki na liście startowej.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 81%

Po kilku godzinach pracy program dokona spustoszeń na naszym dysku, zawiesi pracę systemu…Innym rodzajem Trojana jest BACKDOORS, który służy hakerom jako narzędzie do zdalnej administracji.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 77%

W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Komisja dokona oceny nadesłanych zdjęć, biorąc pod uwagę ich jakość, oryginalność i wyjątkowość.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 75%

Wyłonienia Laureata Konkursu dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 72%

(1) w terminie określonym w umowie nie dokona spłaty raty kapitałowo-odsetkowej lub części raty kapitałowo-odsetkowej lub (2) w umówionym terminie nie dokona spłaty należnych Bankowi prowizji, opłat i innych należności, Bank miał prawo podjęcia działań upominawczych z wypowiedzeniem umowy włącznie.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Wizz Air Hungary Kft 67%

Wizz Air dokona oceny reklamacji na podstawie Ogólnych warunków przewozu obowiązujących w chwili zawarcia Umowy.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/10/wizz-air-hungary-kft/

10/06/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 63%

Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin mój 62%

Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 60%

Komisja Konkursowa, dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i w każdym etapie Konkursu wyłoni 1 zwycięską Pracę, która Obowiązuje od 30.11.2015 Strona 2 z 7 Regulamin Konkursu „Zima z Leszkiem” 8.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 58%

W danym Cyklu Miesięcznym dokonał Kartą Transakcji Bezgotówkowych na łączną kwotę przewyższającą 5 000 zł (słownie:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

Nowy Dokument sformatowany 40%

4 W owych dniach zstąpią aniołowie do ukrytych miejsc i zgromadzą na jednym miejscu tych wszystkich, którzy pomagali grzeszyć, i Najwyższy powstanie w owym dniu, aby dokonać wielkiego sądu nad wszystkimi grzesznikami.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/23/nowy-dokument-sformatowany/

23/03/2014 www.pdf-archive.com