Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dopravy»:


Total: 8 results - 0.011 seconds

informace v-kostce 100%

Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava-Poruba zpracovaný pro DPO/  I ty nejmodernější tramvaje způsobují hluk a vibrace.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/informace-v-kostce/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

Petice 81%

Případná existence tramvajové trati by také nijak nesnižovala nežádoucí vlivy osobní automobilové dopravy na místní životní prostředí.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/petice/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 58%

d) účastník se předem seznámí s trasou průvodu, včetně maximálních povolených šířek a výšek vozidel v místech, kudy bude průvod procházet, přičemž přihlédne též k výšce vedení elektrického napětí tramvají městské hromadné dopravy (vezme v potaz i odpovídající bezpečnostní vzdálenost od tohoto vedení), a zajistí, že vozidlo bude v souladu s maximální povolenou šířkou a výškou stanovenou v místech, kterými bude průvod procházet;

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Podmínky va 54%

  Společnost   Busbud   si   vyhrazuje   právo   použít   u   vybraných   autobusových   jízdenek   vítěze   alternativní  způsob  dopravy.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 54%

Společnost   Busbud   si   vyhrazuje   právo   použít   u   vybraných   autobusových   jízdenek   vítěze   alternativní  způsob  dopravy.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 54%

  Společnost   Busbud   si   vyhrazuje   právo   použít   u   vybraných   autobusových   jízdenek   vítěze   alternativní  způsob  dopravy.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

ET-2014 13t 35%

Dôvodom môže byť využiteľnosť mestskej hromadnej dopravy, ale i fakt, že množstvo áut v bratislavských uliciach má mimobratislavské ŠPZ a patria teda ľuďom, ktorí do Bratislavy prichádzajú z ostatných regiónov či už za prácou alebo z iných dôvodov.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-13t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

s-d-ch-a2-19-2016 30%

dopravy uzavřeli vybraný části města tzv.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/18/s-d-ch-a2-19-2016/

18/09/2016 www.pdf-archive.com