Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «doskonalenia»:


Total: 8 results - 0.006 seconds

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 100%

Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach dla potrzeb rekrutacji i realizacji zajęć dydaktycznych programowych i ponadprogramowych realizowanych w szkole.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

cv (9) 78%

prowadzone przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotoryi *Umiejętność komunikowania się (przekazywania informacji, zarówno pisemnie, jak i ustnie) *Szybkość uczenia się *Zdolności interpersonalne (umiejętność budowania i utrzymywania kontaktów) *Umiejętność rozwiązywania problemów *Opanowanie w trudnych sytuacjach *Umiejętność dostosowania się do otoczenia i do zmian *Umiejętność współdziałania w zespole*Przejawianie inicjatywy i zaangażowania j.angielski Znajomość:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/24/cv-9/

24/01/2015 www.pdf-archive.com

jak zdobyć serca i umysły publiczności - oferta 78%

Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim Grupa Ożarów (Polska Grupa Materiałów Budowlanych) Absolwent szkoły coachingu „The Art And Science of Coaching” (Erickson College International, Wszechnica UJ) Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Nowa Era Sp.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/jak-zdoby-serca-i-umys-y-publiczno-ci-oferta/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

od alicji 78%

-finansowej – zwrot z inwestycji, zysk operacyjny, obroty -klienta- satysfakcja klienta, utrzymanie klienta, udział w rynku, udział w portfelu klienta -procesów wewnętrznych – jakość, czas, koszty -rozwoju i doskonalenia- zadowolenie pracowników, liczba godzin szkoleń na jednego pracownika Zasada 3.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

178 8 60%

Zastosujesz w praktyce skuteczne metody doskonalenia siebie tak na poziomie fizycznym, jak i mentalnym!

https://www.pdf-archive.com/2014/02/18/178-8/

18/02/2014 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 37%

• oprogramowanie [koszty zakupu, opracowania (doskonalenia) i adaptacji (aktualizacji)];

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 34%

Do promowania idei kącików przyrody przyczynia się również amerykańska fundacja Success for All, która dąży do doskonalenia i upowszechnienia programów edukacyjnych w celu ułatwienia równego dostępu ludziom ze wszystkich środowisk do wiedzy4.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 28%

63)  wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego, a także udział we współzawodnictwie sporto­ wym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych 4 lub szkoleniowych – w celu nauki i doskonalenia umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i osiągania w niej coraz lepszych wyników sportowych;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com