Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 March at 19:30 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dosud»:


Total: 9 results - 0.035 seconds

5Derivátový trh 100%

prodávající v okamžiku sjednání opce obdrží od kupujícího opční prémii Kategorie derivátů - dle druhu rizik a kategorií tržního rizika - úrokový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou ve stejné měně a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - měnový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - akciový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - komoditní derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového komoditního nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových či akciových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - úvěrový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového úrokového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových akciových či komoditních nástrojů a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu 1 Forwardy Úrokový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za úvěr, vklad, půjčku dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně - úrokový forward je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou míru - dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze tří kontraktů Dohoda o forwardové úrokové míře (FRA) - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou pevnou částku hotovosti odvozenou od určité referenční úrokové míry (LIBOR, PRIBOR apod.), a to v téže měně a s čistým vypořádáním hotovostí Forwardový termínový vklad, úvěr či půjčka - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za vklad, úvěr či půjčku, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti Forwardová koupě či prodej dluhových cenných papírů - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dluhový cenný papír, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného papíru Měnový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí spotový měnový kurs a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové IR obou měn - dohodnutý měnový kurs se nazývá forwardový měnový kurs Akciový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí cenu akciového nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena Komoditní forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena - je tedy sázkou na budoucí cenu komoditního nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR 2 Futures - Úrokový futures jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně neznámá částka v hotovosti závisí na budoucí spotové bezrizikové IR a nezávisí na rizikové úrokové míře kteréhokoliv subjektu je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou IR dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze dvou kontraktů Futures na úrokovou míru - úrokový futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti v budoucnosti odvozenou od určité referenční IR (např.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

PS 5756938528 8002517735 65%

2012 Vážený pane, dovolujeme si Vás upozornit na dosud neuhrazenou pohledávku České pojišťovny, která vznikla nezaplacením dlužného pojistného k výše uvedené pojistné smlouvě.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/13/ps-5756938528-8002517735/

13/06/2012 www.pdf-archive.com

mat1 41%

• Všechny dosud uvedené tvary rovnice přímky v rovině jsou speciálním případem lineární rovnice o dvou neznámých x a y tvaru ax + by + c = 0, (a, b) 6= (0, 0) Tato rovnice se nazývá obecná rovnice přímky.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/mat1/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

Samizdat 2016-1 41%

Dosud země EU chaoticky přijímaly všechny migranty bez rozdílu, teprve potom (a většinou marně) řešily, jestli mají na azyl vůbec nárok.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/samizdat-2016-1/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

spd-na-vlastni-oci 40%

Proto islám v ČR zakážeme, abychom ochránili naše občany a žili si spokojeně jako dosud.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/spd-na-vlastni-oci/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

11-4 38%

Analogové obvody pro zpracování signálu, které jsme dosud používali, mají pro novou aplikaci příliš úzké frekvenční pásmo.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

AAA auto Smlouva a Podminky2 31%

km Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu ve lhůtě POZNÁMKY svůj závazekčásti v uvedené lhůtědienesplní, bude povinen uhradit kupujícímu smluvní této pokutu ve výši dosud neuhrazené kupní ceny kupní smlouvy, přičemž pohiedávka na uhrazení smluvní pokuty se započítá protl pohledávce na doplacení kupní ceny, ...

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

5Somfy ga lighting outdoor rts Smart Home Hannover 28%

jestliže je vysílač b 2 mn dosud neznámý, dojde k jeho přidání, ale jestliže je vysílač b již známý, dojde k jeho zrušení.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/31/5somfy-ga-lighting-outdoor-rts-smart-home-hannover/

31/08/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 26%

Připomínám, že žádným z dosud známých pozemských postupů nelze esteticky uspokojivě vyrovnat promáčklé lesklé kovové /plechové/ vrchlíky větších basových reproduktorů.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com