Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 July at 22:00 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dotycz»:


Total: 3 results - 0.009 seconds

MRiRW do aw 02.2014 100%

Ministerstwo łaskawi e zauwaŜ yło, Ŝe jest „coś takiego” jak koty wolno Ŝyjąc e, a to nowość, ale i wiel ka r adość z nasz ej strony, Ŝ e tak ich oś wieciło czyli nie dotycz y z wierząt wolno Ŝ yjąc yc h, które nie s ą zwierzętami bez domnymi, a w z wiąz ku z tym prz epis ten nie dotycz y r ównieŜ wolno Ŝyjąc yc h kotów.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/18/mrirw-do-aw-02-2014/

18/03/2014 www.pdf-archive.com

plaaan 70%

18.01) Zaj cia organizowane przez Zak ad Teorii Wydzia u Grafiki cia fakultatywne (jedne obowi zkowe do wyboru) owe informacje dotycz ce zaj 18.00-20.00 Malarstwo prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/28/plaaan/

28/09/2015 www.pdf-archive.com

brd 58%

Podane w tych tabliccach warto!ci WOR dotycz"

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com