Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dotyczy»:


Total: 100 results - 0.038 seconds

SDS - inox 90%

+/- 11,0 lekko zasadowe nie dotyczy nie dotyczy nie określono nie określono ~5~ Właściwości wybuchowe, górna granica anica (%):

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-inox/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

rossmann-zbiorowy-8 17 89%

Promocja dotyczy zamówień na zdjęcia Standard w formacie 10*, plakaty samoprzylepne, fotonaklejki, oraz CEWE FOTOKSIĄŻKĘ XL, dostępnych w ofercie – zamawianych przez nasz foto serwis Internetowy www.fotouslugi.pl oraz program CEWE Fotoświat dedykowany firmie ROSSMANN - zgodnie z ofertą.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/rossmann-zbiorowy-8-17/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

SDS - professional 89%

11,0 11,0 +/- 0,4 lekko zasadowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1,020 Rozpuszczalny nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy charakterystyczny charakterystyczny 9.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-professional/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - classic 88%

+/- 11,0 lekko zasadowe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy >1 Rozpuszczalny nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy charakterystyczny charakterystyczny 9.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-classic/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

Dotyczy zawodników posiadających obywatelstwo w krajach Unii Europejskiej.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

plakat Zapytaj Ministra PL 83%

(Nie pytamy o obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach, która dotyczy wyłącznie zwierząt bezdomnych tam przebywających-art.11a ust.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/plakat-zapytaj-ministra-pl/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

KRS 82%

RP/396367/5/20140609151123 Brak wpisów Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/krs/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 79%

Sprawa jest rozwojowa, bo dotyczy fundamentów państwa polskiego, dotyczy poszanowania zasad konstytucyjnych, dotyczy niezawisłości władzy sądowniczej, dlatego należy śledzić dalszy rozwój wypadków.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 76%

RS/548160/3/20150706081045 Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI BINOWA ORAZ ROZWOJU BINOWA.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k konwersi 75%

RS/325420/5/20150706080940 Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAJDA 2.Imiona HANNA 3.Numer PESEL/REGON 58030915463 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MATAK 2.Imiona STANISŁAW 3.Numer PESEL/REGON 49030912178 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ORZECHOWSKA 2.Imiona DANUTA 3.Numer PESEL/REGON 61101309706 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania - REPREZENTOWANIE WŁAŚCICIELI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁBACZ PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI GMINY STARE CZARNOWO ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI I PODMIOTAMI, - ZABIEGANIE O POLEPSZENIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI O UCHWALANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWĘ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZNOSZENIE OGRANICZEŃ W SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 75%

Zgodnie z art.23 Rozporządzenia Nr 186/2009 zwolnienia z ceł dotyczy towarów o niewielkiej wartości, które są wysyłane z Państw trzecich.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

2 icg binowo park 74%

RS/159984/2/20150706080800 2.Imiona ANDRZEJ SYLWESTER 3.Numer PESEL/REGON 64072603538 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WICHROWSKA 2.Imiona MARIA BOŻENA 3.Numer PESEL/REGON 60022902825 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIŃSKA 2.Imiona IWONA MARZENA 3.Numer PESEL/REGON 62121800466 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WICHROWSKI 2.Imiona MAREK 3.Numer PESEL/REGON 59080102173 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-icg-binowo-park/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k stowarzyszenie kolbacz 74%

RS/179257/2/20150706080826 Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania A) WSPIERANIE RATOWANIA I ODNAWIANIA ZABYTKÓW KULTURY W KOŁBACZU I OKOLICACH B) WSPIERANIE BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ZIEMI KOŁBACKIEJ C) DOKUMENTOWANIE DZIEJÓW ZIEMI KOŁBACKIEJ D) EDUKACJA HISTORYCZNA, KULTURALNA I PATRIOTYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIEDZICTWA CYSTERSÓW E) OŻYWIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-stowarzyszenie-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

osp zelislawiec 74%

RS/132598/4/20150706080737 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁAPECIŃSKI 2.Imiona ARTUR 3.Numer PESEL/REGON 76012409476 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WIERTELAK 2.Imiona RAFAŁ 3.Numer PESEL/REGON 80040609311 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOŁODZIEJCZYK 2.Imiona PIOTR 3.Numer PESEL/REGON 82010708936 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WARDĘGA 2.Imiona PRZEMYSŁAW 3.Numer PESEL/REGON 83081510398 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelislawiec/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 osp czarnowo 74%

RS/120135/4/20150706080607 5 2.Imiona PAWEŁ 3.Numer PESEL/REGON 69030113614 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma LEWANDOWSKI 2.Imiona GRZEGORZ 3.Numer PESEL/REGON 82011408811 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym GOSPODARZ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JANKOWSKI 2.Imiona IRENEUSZ 3.Numer PESEL/REGON 90040403518 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GNUTEK 2.Imiona SEBASTIAN 3.Numer PESEL/REGON 82060408794 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOSMAN 2.Imiona ALBERT 3.Numer PESEL/REGON 90010201014 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Strona 4 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-osp-czarnowo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 74%

RS/231985/3/20150706080848 4 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIEWIATNIKOW 2.Imiona KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 79121301354 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GRZYWIŃSKI 2.Imiona WIESŁAW 3.Numer PESEL/REGON 53101015099 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CYRANKOWSKA 2.Imiona BERNARDETA MARIA 3.Numer PESEL/REGON 54021101286 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BRYŁA 2.Imiona IWONA 3.Numer PESEL/REGON 80071008945 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania - UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O HISTORII, KULTURZE I WSPÓŁCZESNYM OBLICZU GMINY STARE CZARNOWO;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k spichlerz 74%

RS/331749/1/20150706081004 5 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SOWA 2.Imiona ANDRZEJ 3.Numer PESEL/REGON 60071905596 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KIEDRZYN 2.Imiona GRAŻYNA AGNIESZKA 3.Numer PESEL/REGON 74031209440 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KUBICKI 2.Imiona PIOTR KAMIL 3.Numer PESEL/REGON 86110503891 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIERZCHAŁA 2.Imiona JAROSŁAW ARTUR 3.Numer PESEL/REGON 74053111073 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-spichlerz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 binowo golf 74%

RS/126093/3/20150706080700 Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-binowo-golf/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 polski zwiazek pol golfowych 73%

RS/433187/2/20150706081023 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GRADECKI 2.Imiona KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 64112603214 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIŃSKI 2.Imiona SŁAWOMIR 3.Numer PESEL/REGON 59100403774 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BACŁAWSKI 2.Imiona WALDEMAR 3.Numer PESEL/REGON 64083106574 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIEŃKOWSKI 2.Imiona MACIEJ 3.Numer PESEL/REGON 77062301053 1.Nazwisko / Nazwa lub firma POHOJONEN 2.Imiona ANTKI 3.Numer PESEL/REGON --- 1.Nazwisko / Nazwa lub firma POSPIESZNY 2.Imiona PIOTR 3.Numer PESEL/REGON 62072207677 Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Strona 4 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-polski-zwiazek-pol-golfowych/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 73%

Promocja dotyczy usługi Neostrada z Neofonem w Opcjach 100 Mb, 300 Mb lub 600 Mb, zwanej dalej Usługą.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

1k osp kolbacz 73%

RS/125626/3/20150706080636 Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania 1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-osp-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k zootechnik 73%

RS/290187/1/20150706080918 5 2.Imiona MARCIN 3.Numer PESEL/REGON 77022410232 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PĄCZKA 2.Imiona WIESŁAW 3.Numer PESEL/REGON 60050605716 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIECHCIARZ MAREK 2.Imiona KRYSTYNA 3.Numer PESEL/REGON 48121200789 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ROGACKA 2.Imiona GRAŻYNA 3.Numer PESEL/REGON 57043008744 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-zootechnik/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

prepdeck - karta techniczna 73%

nie dotyczy Temperatura zapłonu:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/06/prepdeck-karta-techniczna/

06/10/2015 www.pdf-archive.com

osp zelewo 72%

RS/81538/3/20150706080432 Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu KOMISJA REWIZYJNA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GORCZYCA 2.Imiona JACEK 3.Numer PESEL/REGON 68102805231 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KAHL 2.Imiona MAŁGORZATA 3.Numer PESEL/REGON 70031400508 4.Numer KRS **** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŚWIĘTEK 2.Imiona HENRYK 3.Numer PESEL/REGON 67021803218 4.Numer KRS **** Rubryka 3 Brak wpisów Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 2 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania CELEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ JEST:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelewo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com