Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dramske»:


Total: 2 results - 0.003 seconds

statut Kamene babe 100%

komunikacije izvoĎač-publika bavljenje glazbom na umjetnički, istraživački te odgojno-obrazovni način vodeći se načelima otvorenosti u komunikaciji, participativnim modelom i vjerovanja u kreativni potencijal svih ljudi poticanje svih izvaninstitucionalnih oblika obrazovanja razvijanje interdisciplinarnih umjetničkih praksi koje spajaju nematerijalnu kulturnu baštinu i suvremene izvedbene umjetnosti (scenske, glazbene, plesne, dramske) njegovanje etno glazbe, oživljavanje glazbene tradicije te omogućivanje i poticanje autorskog vokalno-instrumentalnog umjetničkog izričaja sudionika udruge i njihovih suradnika njegovanje kolektivnog, tj.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 95%

 poticanje dramske kulture kod učenika srednjih škola;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com