Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 December at 18:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «drzew»:


Total: 36 results - 0.048 seconds

wystawa pomniki 100%

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY Drzewa mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. To dzięki roślinom, w tym drzewom, nasza planeta nadaje  się  do  zamieszkania.  Decydują  o  jej  wyglądzie,  klimacie  rozległych  obszarów  i  mikroklimacie  małych  regionów.  Produkują  tlen  i  pochłaniają  dwutlenek  węgla  –  to  fakty  powszechnie  znane.  Ale  i  w  naszym  codziennym  życiu  znaczenie  drzew  trudno  jest  przecenić.  Od  niepamiętnych  czasów  ludzie  sadzą  je  i wykorzystują do najróżniejszych celów. Otaczali stare i okazałe drzewa czcią równą bóstwom, a w ich cieniu  składano  o ary.  Odgrywały  one  ważną  rolę  w  mitach  i  obyczajach,  kapłani  odprawiali  pod  nimi  obrzędy  religijne,  a  władcy  sprawowali  sądy.  Długowieczne  drzewa,  głównie  dęby,  sadzono  na  pamiątkę  różnych  wydarzeń historycznych.  Na zdjęciu: pomnikowy dąb szypułkowy w Folsztynie (gm. Wieleń) Znaczna część starych i okazałych drzew jest w Polsce objętych ochroną jako pomniki przyrody. Wiele takich  obiektów  zobaczyć  można  w  powiecie  czarnkowsko-trzcianeckim. To  nie  tylko  drzewa  o  grubych  pniach,  ale także o nietypowych kształtach lub gatunki rzadko spotykane. Znajdują się one zarówno w miastach, jak  i w niewielkich miejscowościach, w lasach czy w krajobrazie rolniczym. Często rosną przy zabudowaniach  mając znaczenie historyczne i symboliczne. Jaką rolę pełnią drzewa w przyrodzie i jakie mają znaczenie dla  człowieka?  Jak  je  rozpoznawać  i  dlaczego  należy  je  chronić?  Gdzie  rosną  najokazalsze  pomniki  przyrody  w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim? Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

usarzów 76%

Tak jak tamten sop­ licowski, wylanial si~ sposrod drzew wyso­ kich:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

karty d1 d2 73%

Właściwości Zastosowanie Charakterystyka • Prezentacja • Kolor • Wygląd • Substancja wiąŜąca • Rozpuszczalnik • Gęstość w 18°C • Suchy wyciąg • Dostępne pojemniki • Okres przechowywania • Warunki przechowywania • Temperatura zapłonu • Bezpieczeństwo Gatunki drzew egzotycznych:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/karty-d1-d2/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Opowiadanie 68%

A przy jednym z nielicznych tu drzew.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/30/opowiadanie-1/

30/09/2014 www.pdf-archive.com

katalog for home nr4 67%

conifers Niezwykłe połączenie nut drzew iglastych (jodły, świerku i cyprysu) z orzeźwiającym akordem cytrusów, trawy cytrynowej i lekkim akcentem drzewa różanego.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/05/katalog-for-home-nr4/

05/03/2011 www.pdf-archive.com

#5 66%

Nagle, zza jednego z drzew wychyliła się czarna postać.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/5/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

las 63%

Wycinanie drzew może oznaczać wydawanie pieniędzy na dane cele.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/las/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Prolog 61%

Westchnęła ciężko i znów zaczęła wpatrywać się w szybę i znajdujący się za nią szereg drzew mijany przez nich stanowczo zbyt szybko.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/prolog/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3) 60%

12 Nowe nasadzenia 13 czyszczenie kratek odpływowych 14 Przycinanie drzew 15 Wywieszanie i zdejmowanie flag Dodatkowo wiosna od kwietnia do października wywóz w kazdy piątek według potrzeb oraz utrzymującej się długotrwającej suszy Kwiecień, Maj koszt ponosi wykonawca według potrzeb, koszt ponosi zamawiający;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/03/za-czniki-do-oferty-ho-4-4e-3/

03/09/2015 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 60%

 ilościowe (mierzalne) o ciągłe o porządkowe o dyskretne  jakościowe (nominalne, niemierzalne) Algorytmy indukcji drzew decyzyjnych:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

NN 2 59%

- jeśli uciekamy i nigdzie nie ma drzew, to prawdopodobnie jest to niedźwiedź polarny;

https://www.pdf-archive.com/2012/03/27/nn-2/

27/03/2012 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 54%

• naniesienia dokonane przez gestorów uzbrojenia podziemnego oraz podane przez nich warunki techniczne, • inwentaryzacje budynków kolidujących z projektowaną trasą oraz szaty roślinnej (drzew i krzewów), • wstępne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz istniejących nawierzchni torowisk, jezdni i chodników, • uzgodnienia dokonywane z Inwestorem na bieżąco w trakcie opracowywania dokumentacji, • ustalenia dokonane ze służbami zarządzającymi infrastrukturą kolejową, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r zawarte w Dz.U Nr 63 Poz.735 w sprawie warunków technicznych jakim powinny od powiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie • Prawo Budowlane.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

Tom III-Przedmiary 53%

1 Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego Numer STWiORB D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzmocnienie i stabilizacja pasa drogowego D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów Jednostka Nazwa Ilość Cena jednostkowa Wartość robót x x x x km 14,18 x x x x x x x x 2 - drzewa o średnicy do 35 cm szt.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/tom-iii-przedmiary/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

Miklos Nyiszli - Byłem asystentem Doktora Mengele 52%

Tylko miejscami wyrasta nad równinę kępa zielonych drzew.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/16/miklos-nyiszli-by-em-asystentem-doktora-mengele/

16/08/2017 www.pdf-archive.com

Opis Targowisko Koszalin 51%

Połczyńskiej oraz dodatkowo zachowanie części istniejących drzew wzdłuż ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/opis-targowisko-koszalin/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 49%

wydobywcza, metalowa, maszynowa, budownicza, stoczniowa, chemiczna, zbrojeniowa, paliwowa, hutnicza, energetyczna, drzewna (w tym wycinka drzew), transportowa (transport ciężarowy pow.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Katalog - SHANTI 49%

Ze względu na fakt, że drzewo shea owocuje dopiero po 30-40 latach, bardzo mało jest plantacji tych drzew.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/24/katalog-shanti/

24/05/2012 www.pdf-archive.com

Katalog - SHANTI 49%

Ze względu na fakt, że drzewo shea owocuje dopiero po 30-40 latach, bardzo mało jest plantacji tych drzew.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/29/katalog-shanti/

29/06/2012 www.pdf-archive.com

#1 48%

Ta groza sprawia, że nie zważa na grząską, zwodniczą ziemie, przez co kilkakrotnie niemal przewraca się o korzenie drzew i nierówności terenu.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/1/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

Katalog - SHANTI 48%

Ze względu na fakt, że drzewo shea owocuje dopiero po 30-40 latach, bardzo mało jest plantacji tych drzew.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/16/katalog-shanti/

16/05/2012 www.pdf-archive.com

#7 46%

I wtedy ujrzała przed sobą wąski pasek światła, przedzierającego się przez atramentowoczarną ścianę drzew.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/7/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

AGE of Middle Earth 44%

Chata drwala-pozyskiwanie drzew na drewno Tartak –obróbka drewna Kamieniarz- pozyskiwanie kamienia Huta żelaza- przerabianie rudy na sztabki metalu.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/28/age-of-middle-earth/

28/12/2014 www.pdf-archive.com

(419678080) age-of-middle-earth 44%

Chata drwala-pozyskiwanie drzew na drewno Tartak –obróbka drewna Kamieniarzpozyskiwanie kamienia Huta żelaza- przerabianie rudy na sztabki metalu.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/30/419678080-age-of-middle-earth/

30/12/2014 www.pdf-archive.com

Tabela inwentaryzacji zieleni 44%

TABELA INWENTARYZACJI DRZEW KOLOREM POMARAŃCZOWYM OZNACZONO DRZEWA I KRZEWY PRZEWIDZIANE DO UZUNIĘCIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ MAPĄ SYTUACYJNĄ Lp.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/28/tabela-inwentaryzacji-zieleni/

28/04/2020 www.pdf-archive.com

age-of-middle-earth 42%

Chata drwala-pozyskiwanie drzew na drewno Tartak –obróbka drewna Kamieniarz-pozyskiwanie kamienia Huta żelaza- przerabianie rudy na sztabki metalu.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/12/age-of-middle-earth/

12/01/2015 www.pdf-archive.com