Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «duhet»:


Total: 18 results - 0.03 seconds

Rregullorja e Shoqatës Pallçishti 100%

2.2 Në çdo mbledhe të Kryesisë duhet të mbahet një Procesverbal.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/14/rregullorja-e-shoqates-pallcishti/

14/03/2018 www.pdf-archive.com

raca shqiptare 95%

http://vargmal.org/dan51 Jakov Milaj Raca shqiptare Studim Anthropologjik E Historik Ismail Mal' Osmani, Botonjës Tiranë 1944 PARATHËNJE ___ Të përgatitësh një studim anthropologjik e historik pa qënë as athropolog as historian, duhet të keshë shumë guxim.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/27/raca-shqiptare/

27/06/2020 www.pdf-archive.com

Statuti i Shoqatës Pallçishti 84%

3.1.3 Personi që kandidohet apo propozohet duhet të jetë anëtar i shoqatës, me prejardhje nga Pallçishti dhe nuk duhet të jetë dënuar nga shteti Zvicerianë për krime të ndryshme, ose të jetë në proces të ndjekjes penale.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/14/statuti-i-shoqates-pallcishti/

14/03/2018 www.pdf-archive.com

Julius Evola Doktrina ariane e luftës dhe fitores 82%

Përmbajtja Fragment nga Revolta kundër botës moderne........................................4 Doktrina ariane e luftës dhe fitores.........................................................8 Kamikazët.............................................................................................24 Lindja diellore dhe Viti i ri...................................................................28 Mesazh rinisë........................................................................................32 Detyra e të rinjve..................................................................................35 Të jesh i djathtë.....................................................................................38 Zanafilla Fragment nga Revolta kundër botës moderne Për të kuptuar shpirtin tradicional dhe qytetërimin modern si mohim i tij duhet të nisemi nga një pikë thelbësore:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/19/julius-evola-doktrina-ariane-e-luftes-dhe-fitores/

19/05/2018 www.pdf-archive.com

IV 77%

Me rastin e paraqitjes, kandidatwt duhet t’I sjellin kwto dokumente:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/iv/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

Veprimtarija 2009 2014 68%

Sallah Januzi, u përqendrua në veprimtaritë e shumta të autorit, por protagonisti i veprës Hajdar Sadrija është për ti bërë komplimente se si i ka ruajtur me xhelozi gjithë këto materiale të cilat janë një shembull i mirë si duhet me i shërbyer të tashmes dhe të vërtetës historike për Kosovën.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/veprimtarija-2009-2014/

21/04/2017 www.pdf-archive.com

DEPOZITE BASHKEEMERORE20170208144632.PDF 67%

Do të rinovohet Nëse depozita ditën e maturimit nuk do të rinovohet atëherë Klientët duhet të paraqitet në Bankë brenda 30 ditëve nga data e maturimit të depozitës.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/depozite-bashkeemerore20170208144632/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

Libri-Kohet e namazit-Botimi i dyte 60%

Kini frikë Allahun ashtu siç duhet pasur frikë Ai dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë muslimanë".

https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/libri-kohet-e-namazit-botimi-i-dyte/

21/06/2017 www.pdf-archive.com

udhezimet 59%

"Njd punonjds mdsimor duhet td realizojd 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/19/udhezimet/

19/02/2015 www.pdf-archive.com

1359536594-vendim Astrit Frakulla gjykata apelit - Copy 59%

-Vendimi i gjykates eshte haptazi i paligjshem , i pabazuar ne asnje prove ndaj duhet prishur dhe ceshtja te pushohet.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/1359536594-vendim-astrit-frakulla-gjykata-apelit-copy/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Letra e artë nga shejh Bekër ebu Zejdi (1) 56%

Dhe nëse këto shënime ekzistojnë do të thotë që ky projekt duhet të merret parasysh dhe nuk do të transmetohet përsëri?

https://www.pdf-archive.com/2017/04/30/letra-e-arte-nga-shejh-beker-ebu-zejdi-1/

30/04/2017 www.pdf-archive.com

Termetet 48%

→ Çdo herë afër duhet të keni llambë dore me bateri dhe tranzitor me bateri rezervë, pulse telefonike ose të kombinuara / pulse – digjitale të cilat mund të funksionojnë edhe kur objekti nuk ka rrymë elektrike → Menjëherë shkyçni të gjitha burimet e energjisë elektrike, gazin dhe ujin.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/termetet/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Raporti - Vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare 2016 47%

Komisioni nuk ka kontrolluar si duhet personat në listën zgjedhore, megjithëse pas kontrollit në KSHZ të njëjtit gjenden.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/raporti-vezhgimi-i-zgjedhjeve-parlamentare-2016/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Dokumente mbi Masakrën e Bihorit 45%

Qi Pavle Gurishiqi e organizoi planin e masakrit në Bihor dhe ndofta e zbatoi në vend, nuk duhet të ketë dyshim.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/11/dokumente-mbi-masakren-e-bihorit/

11/01/2020 www.pdf-archive.com

languagebox 44%

Mund t’ju duhet të ndërmerrni veprim brenda afatave të caktuara për të mbajtur mbulimin tuaj shëndetësor ose për ndihmën me koston.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/languagebox/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

Statuti salicekaj com 41%

NENI 11 SHUARJA E SHOQATËS 11.1. SHOQATA SHUHET ME VENDIM TË KUVENDIT APO NËSE NGA SHOQATA LARGOHEN 90% E ANËTARSISË 11.2  KUVENDI ZGJEDHË NJË KOMISION PËR LIKUIDIMIN DEFINITIV TË SHOQATËS QË DUHET TË BËHET MË SË LARGU NË AFAT  PREJ 6 MUAJSH PAS VENDIMIT PËR SHUARJEN E SHOQATËS. NËSE KUVENDI NUK ZGJEDHË NJË  KOMISION TË TILLË  PROCEDUREN E LIKUIDIMIT TË SHOQATES E UDHEHEQË  KRYESIA E SHOQATËS.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/21/statuti-salicekaj-com/

21/04/2017 www.pdf-archive.com

Diturija-Knowledge-1928-No8 40%

ndrit dhe duhet të ndritësojë kurdoherë që gjendetë n'errë sire dhe në të keqe, në çdo kohë dhe në çdo rasje.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/21/diturija-knowledge-1928-no8/

21/05/2017 www.pdf-archive.com