Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dvije»:


Total: 34 results - 0.02 seconds

Predavanje-12 100%

    presjek u jednoj ravni, presjek u dvije paralelne ravni, presjek u tri susjedne ravni, presjek u dvije ravni koje se presijecaju.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/predavanje-12/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-14 98%

U CAD-u, ipak geometrijski prikazi bi normalno bili od linija između dvije tačke, i često dio elipse ili luka kruga,  krive su često višeznačne.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-14/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Lista Ploca 85%

Hey WIlly Legenda longplejke singl * ** dual, dvije longplejke dual, dvije singlice

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/lista-ploca/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

SB 2017 HR Web 81%

SADRŽ AJ norament ® podne obloge 8 – 19 noraplan® podne obloge 20 – 37 nora® nTx 38 – 39 nora® specijalne obloge 40 – 53 norament ® oblikovane stepenice 54 – 59 nora® pribor za stepenice 60 – 63 nora® pribor 64 – 71 Tehnički podaci 72 – 73 Dvije linije proizvoda – bezbroj mogućnosti Svatko želi biti poseban.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/07/sb-2017-hr-web/

07/06/2017 www.pdf-archive.com

Statika - Nermina Zaimovic-Uzunovic 81%

59 4.1 Moment sile u odnosu na tačku 4.2 Momentno pravilo (Varinjanova teorema) 4.3 Slaganje paralelnih sila u ravni 4.4 Rezultanta dvije paralelne sile 4.5 Spreg sila 4.5.1 Sistem spregova sila u ravni 4.5.2 Slaganje spregova sila 4.6 Slaganje proizvoljnog sistema sila u ravni 4.7 Paralelno premještanje ravnog sistema sila u datu tačku 4.8 Svođenje ravnog sistema sila na prostiji oblik 4.9 Uslovi ravnoteže ravanskog sistema sila 4.10 Posebni uslovi ravnoteže ravnog sistema sila 4.11 Vrste ravnoteže tijela 4.12 Grafostatika 4.12.1 Verižni poligon 4.12.2 Grafički uslovi ravnoteže ravnog sistema sila 4.12.3 Razlaganje sile na njoj dvije paralelne komponente PRIMJERI iii

https://www.pdf-archive.com/2018/02/23/statika-nermina-zaimovic-uzunovic/

23/02/2018 www.pdf-archive.com

Mo- I semestar (1).PDF 78%

Ako se iz dolje navedenog uzorka veličine n = 5 izdvoje dvije varijante tako da ostane uzorak veličine n = 3, varijanca bi bila jednaka 0.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/03/mo-i-semestar-1/

03/11/2016 www.pdf-archive.com

28.10.2007 73%

Naime, nakon {to je Joli}ev kom{ija prodao dvije parcele {ume vlasniku jedne prijedorske pilane, taj novi vlasnik, kako nam je ispri~ao Joli}, falsifikovao je dokumente i tvrdio da je kupio i dvije parcele njegove, Joli}eve {ume.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 73%

Takoder, primio sam dvije poruke iz Srbije da nisam uwstio dvije naSe intelekrualke u popiskozidkih inteiellualaca, metfutim, moram ih podsjetiti da se nisu niti one sjetile nas Kozidana, kada su nam granate padalepo selu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Predavanje-10 68%

Postoje dvije vrste tolerancija:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-10/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-11 64%

Osnovni grafički simbol se sastoji od dvije ravne crte nejednake dužine, nagnute za 60˚ u odnosu na liniju koja predstavlja označenu površinu, što je prikazano na slici ispod lijevo.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-11/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-09 63%

Strijelice se formiraju od dvije crte simetrično postavljene u odnosu na kotnu liniju pod uglom od 150.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-09/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 62%

Ka`e, dr`ali su ranije i dvije krave, svinje, `ivinu, ali se u me|uvremeno mnogo toga pro- mijenilo.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ANTARES SUSTAVI 61%

Postoji najjednostavnija verzija (POS) kao i dvije složenije:

https://www.pdf-archive.com/2011/12/03/antares-sustavi/

03/12/2011 www.pdf-archive.com

probni maturskii talic 61%

CFL žarulja LED žarulja koristi LED tehnologiju koja se znatno razlikuje od prethodne dvije.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/probni-maturskii-talic/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 58%

Dobro, nije baš da nam treba Mayday svaki vikend, ali povremeni party na nekoj nestandardnoj lokaciji za kojih tisuæu-dvije ljudi dao bi sceni upravo onaj flavour koji trenutno nedostaje.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Preživjeti apokalipsu 56%

Oni su kao glava zmaja, jednu odrežeš i dvije narastu, uvijek se nađe njemu zamjena, koja je za taj položaj spremna prodati dušu vragu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/pre-ivjeti-apokalipsu/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

BASTA KATALOG FINALNI 56%

dvosjed sofu, dvije fotelje i odgovarajući sto.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/23/basta-katalog-finalni/

23/03/2018 www.pdf-archive.com

Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx 54%

Zavisno od broja presjecnih ravni presjeci se mogu podijeliti na presjeka sa (jednom, dvije, tri presjecne ravni, sve navedeno) 24.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-moodle-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Matko Sorić - Gajo Petrović - kritički esej 50%

Mislim da su patnja i značenje dvije najvažnije filozofske teme, a čitav svoj život vidim kao niz nastojanja da formiram barem jednu jedinu 1 2 Švob (2008:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/matko-sori-gajo-petrovi-kriti-ki-esej/

18/10/2014 www.pdf-archive.com

statut Kamene babe 49%

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

FILMOTEKA 49%

Riemannov Saznajte nešto više o Riemannovom paradoksu kojim se pokaže da se oduzimajući dvije beskonačnosti može paradoks:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/filmoteka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 47%

Ja sam odabrao riječ uticaj zbog toga što se radi o ljudima koji, poput onih iz prethodne fusnote, ne negiraju suštinu islama ili tevhida pojavom velikog širka pri osobi, uprkos tome što su veliki širk i tevhid dvije suprotnosti koje se ne mogu sastati niti obje nestati.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

11.09.2008 46%

Iz Poreske uprave RS u Banjoj Luci Isplate pla}a preko crnih blagajni Zamjenik direktora Poreske uprave RS Mile Banika izjavio je ju~er u Banjoj Luci da je ova ustanova podnijela izvje{taje tu`ila{tvima protiv dvije osobe za koje postoji sumnja da su ispla}ivale pla}e preko crnih blagajni i la`no prikazivale materijalne tro{kove te na taj na~in o{tetile bud`et za 224.167 maraka.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 2 46%

U njega su uprte oai aovjeaansna vci dvije tisuie godina i nebroj ena mnoitr a lj udi u vj eri, nadi i lj ubavi poslala su njegovim suradnicima itako sudionicima i norcimanovih dobrih vremcna.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-2/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Family Tree Delalic 46%

Naime, braća Bego i Ibrahim su se uzeli za dvije sestre.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/16/family-tree-delalic/

16/05/2014 www.pdf-archive.com