Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dyrektora»:


Total: 25 results - 0.024 seconds

myCV.pl Andrzej Tokaj 100%

Budowlana Zakład Robót Inżnieryjnych (Dąbrowa Górnicza) Robotnik budowlany 03.1997 - 05.1997 MZUIM (Dąbrowa Górnicza) Pracownik fizyczny 02.1998 - 05.1999 PHT KEDAT (Dąbrowa Górnicza) Pracownik Gospodarczy 05.2001 - 06.2001 ZTU''DAN'' (Dąbrowa Górnicza) Pracownik Fizyczny 06.2004 - 07.2004 Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane ''GRDA'' (Dąbrowa Górnicza) Pracownik Budowlany 05.2008 - 10.2008 STENA (Dąbrowa Górnicza) Magazynier 11.2010 - do teraz Zespół Szkół nr1 (Dąbrowa Górnicza) Konserwator 14.10.2011-Nagroda dyrektora szkoły za wysokie osiągnięcia zawodowe 14.10.2012-Nagroda dyrektora szkoły za wysokie osiągnięcia zawodowe 14.10.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/17/mycv-pl-andrzej-tokaj/

17/03/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 87%

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 83%

1) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych wnoszący opłaty indywidualne, 2) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych , których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez OPS i Radę Rodziców, 3) pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej, 4) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Oswiadczenie DA z podpisem 80%

1) o wszczęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego procedury odwołania mnie ze stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 2) o wszczęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego procedury związanej z zamiarem powołania Alicji Knast na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach i na stanowisko dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/03/oswiadczenie-da-z-podpisem/

03/07/2014 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 77%

Tuchomskiej 15, reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Ewę Kosznik a Rodzicem/ Opiekunem ................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 77%

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

PODANIE-Studio 62%

Do Dyrektora Studia Wokalno – Instrumentalnego mgr Krzysztofa Zajdla PODANIE .....................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/05/02/podanie-studio/

02/05/2015 www.pdf-archive.com

rajd 2015.11.14 Bledzew Pniewo Lubniewice 62%

Opiekunowie grup szkolnych powinni posiadać apteczkę i listy uczestników rajdu podpisane przez dyrektora szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/06/rajd-2015-11-14-bledzew-pniewo-lubniewice/

06/11/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62%

/pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej/

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-2-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62%

/pieczęć i podpis dyrektora zespołu lub osoby przez niego upoważnionej/

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-3-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

karta zgloszenia 2017 czestochowa 62%

Pieczątka firmy .................................................. podpis Dyrektora / Prezesa ........................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/karta-zgloszenia-2017-czestochowa/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Zaległa praca WOS 59%

Po przemówieniu do dyrektora Stoczni Gdańskiej Klemensa Gniecha, w którym przypomniał wyrządzonych mu krzywdach , wszedł w skład Komitetu Strajkowego, a następnie stanął na jego czele.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/zaleg-a-praca-wos/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 57%

Arkadiusza Pękalskiego (-) (imię i nazwisko właściciela/dyrektora lub osoby upoważnionej do reprezentacji, adres) Ja osoba przedstawiona na fotografii/cyklu fotografii z moim wizerunkiem wykonanej/wykonanych w dniu …......................

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 53%

+48 22 501 61 00, 801 120 000 1/36 RODO Zawarcie umowy RODO 6 RODO Składka ubezpieczeniowa RODO 6 RODO Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności RODO 5 RODO Wyłączenia odpowiedzialności RODO 5 RODO Przedmiot i zakres ubezpieczenia RODO 4 RODO Definicje RODO 4 12.04.2019 Postanowienia ogólne RODO SPIS TREŚCI KLAUZULA NR 10 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z POWODU CHOROBY 16 KLAUZULA NR 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 16 KLAUZULA NR 12 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DYREKTORA ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 17 KLAUZULA NR 13 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE NA PRZECHOWANIE DO SZATNI 18 TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU 19 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 35 2/36 Do Ogólnych warunków ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne IV (184) wprowadza się niniejszą tabelę spełniającą warunki wynikające z art.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

Grzegorz Skuza CV 52%

PR na Dyrektora Kreatywnego. klienci:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/03/grzegorz-skuza-cv/

03/09/2014 www.pdf-archive.com

Szkolna miłość całe 51%

- Laura Nowak!- w tym momencie usłyszałam głos dyrektora wzywającego mnie na środek po odbiór świadectwa.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/szkolna-mi-o-ca-e/

13/01/2014 www.pdf-archive.com

Dylematy moralne w ''Elfen Lied'' - konspekt 51%

Co więcej, pokochała Dyrektora Kuramę, który zastępował jej ojca.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/dylematy-moralne-w-elfen-lied-konspekt/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

SKLEPY CYNAMONOWE 49%

Z podziwem i czcią stałem przed tym przepychem, domyślałem się, że nocna moja eskapada zaprowadziła mnie niespodzianie w skrzydło dyrektora, przed jego prywatne mieszkanie.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/21/sklepy-cynamonowe/

21/10/2011 www.pdf-archive.com

Jak zjednywać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 46%

Inspiring People JAK ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI - ZAAWANSOWANE TECHNIKI PERSWAZJI SZKOLENIE POPROWADZI JAKUB FIGUŁA TRENER, COACH, MANAGER DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Obecnie pełni rolę dyrektora ds.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jak-zjednywa-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 46%

Inspiring People JAK ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI - ZAAWANSOWANE TECHNIKI PERSWAZJI SZKOLENIE POPROWADZI JAKUB FIGUŁA TRENER, COACH, MANAGER DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Obecnie pełni rolę dyrektora ds.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/jak-zjedna-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

noc muzeów 2011 Śląsk 39%

Film otrzymał WYRÓŻNIENIE, NAGRODĘ DYREKTORA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE oraz NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI na Festiwalu Filmów Archeologicznych w Krakowie, w listopadzie 2010.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/13/noc-muze-w-2011-l-sk/

13/05/2011 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 37%

Jeśli dzieci chodzą do szkoły lub przedszkola, najlepiej udać się z tą sprawą do pedagoga lub dyrektora placówki.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

report5 35%

Pracuje najpierw w milicji, potem jako kierowca dyrektora fabryki wagonów.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/06/report5/

06/02/2016 www.pdf-archive.com

Stanisława Michalik 30%

Od 1944 roku służył w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, a trzy lata później objął stanowisko dyrektora Departamentu Śledczego MBP.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/stanis-awa-michalik/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 30%

Procedura związana z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej przedłużała się i dopiero po interwencji powodów u Dyrektora banku w dniu XXX roku o godzinie XXX powodowie otrzymali do podpisania umowę kredytową, którą to pośpiesznie podpisali, ponieważ termin zawarcia umowy przyrzeczonej upływał w tym samym dniu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com