Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dziecka»:


Total: 70 results - 0.043 seconds

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 100%

imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

poradnik 99%

Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012* Opracowanie Merytoryczne Prof.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/poradnik/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 96%

wydanym przez ....................................................................., zwanym dalej usługobiorcą o świadczenie usług dla dziecka/ dzieci ........................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 95%

W ramach Stowarzyszenia osobiście będę monitorował rozwój sytuacji dając szansę wykazania się Rzecznikowi Praw Dziecka, ponieważ tak zadeklarował oficjalnie na stronie FB.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 95%

W ramach Stowarzyszenia osobiście będę monitorował rozwój sytuacji dając szansę wykazania się Rzecznikowi Praw Dziecka, ponieważ tak zadeklarował oficjalnie na stronie FB.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 95%

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DANE OSOBOWE DZIECKA IMIĘ I NAZWISKO:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 93%

Roosevelta 36 88-100 Inowrocław ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA BIWAK Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki ..........................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 93%

………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………… adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………… data urodzenia ………………………………………………………………………………………………… nazwa drużyny I.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 91%

O przyjęciu dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Hasło DUMEL wyniki 88%

Natalia Moskwa - DUMEL - bezcenna jest radość dziecka.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/has-o-dumel-wyniki/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 87%

Opiekunowie prawni uczestnika są zobowiązani do podpisania zgody na udział dziecka w kursie oraz podania w karcie zgłoszeniowej wszystkich informacji niezbędnych opiekunom podczas trwania kursu (problemy zdrowotne, alergie itp.).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Pocztówka z Nepalu 87%

Współorganizatorem Akcji jest DRUŻYNA OD ROBIENIA CUDÓW – Misiek Nina dla Dom Dziecka im.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/03/regulamin-poczt-wka-z-nepalu/

03/05/2018 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 83%

bilansu sześciolatka w przypadku mojego dziecka, niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na piśmie, na jakiej podstawie prawnej i na podstawie jakich formalnych uprawnień pracownika medycznego/placówki medycznej, zostały wystosowane powyższe żądania i groźby.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

PROGRAM konf. Grupa rówieśnicza - 4 grudzień 82%

dr Barbara Dagmara Niziołek- Profesor Oświaty  Rola grupy rówieśniczej w procesie wychowania – mgr Tomasz Kowal (KUL)  Harcerstwo i jego oddziaływanie wychowawcze na jednostkę – mgr Karolina Sigda (KUL)  Grupa rówieśnicza determinantem rozwoju edukacyjnego dziecka w wieku przedszkolnym – mgr Magdalena Grabowska- Stec(KUL)  Grupa rówieśnicza jako sposób spędzania wolnego czasu przez adolescentów- dr Anna Graboś- Złotek (KUL)  Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze oddziaływań interpersonalnych– mgr Elżbieta Krynicka (KUL)  Wychowawczy plan działania w procesie edukacyjnym młodzieży gimnazjalnej – mgr Ewa Śliwińska(KUL)  Grupa rówieśnicza jako środowisko nabywaniakompetencji społecznych młodzieży – mgr Patrycja Sadło (KUL)  Proces socjalizacji jako płaszczyzna analizy funkcjonowania młodzieżowych grup rówieśniczych – lic.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/10/program-konf-grupa-r-wie-nicza-4-grudzie/

10/12/2015 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 77%

 Srebrne kolczyki misie o wartości 55 PLN i zawieszka o wartości 55 PLN od firmy VERONA,  bon podarunkowy na kwotę 100 PLN do Pasażu Łódzkiego do dowolnego wykorzystania, w sklepach zlokalizowanych na terenie Pasażu Łódzkiego,  możliwość wytypowania dowolnego łódzkiego Domu Dziecka z udostępnionej listy (Załącznik 1), któremu Organizator przekaże następujące nagrody:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

dziecko 76%

Płacz dziecka natomiast zwiastuje okres stresu, napięć.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/dziecko/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

2015 STMiG SPRAWOZDANIE 1 76%

Dwa tysiące osiemset złotych Liczba wolontariuszy Data imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy Organizator imprezy 6 Godzina imprezy Nazwa imprezy 26.05.2015 Tryńcza-GBP oraz ZOSiP i ZS 17.00 Rajd Nordic Walking z okazji Dnia Matki 29.05.2015 Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza-ZS Jagiełła oraz GBP Tryńcza 15.00 Rajd rowerowy 01.06.2015 Tryńcza-GBP oraz ZOSiP i ZS, GOPS 15.00 Gminny Dzień Dziecka na sportowo 01.06.2015 Wólka Ogryzkowa-Boisko tartanowe- Sołtys KGW i GBP 14.00 Konkurencje sportowe z okazji Dnia Dziecka Liczba startujących 60 35 350 45

https://www.pdf-archive.com/2015/06/08/2015-stmig-sprawozdanie-1/

08/06/2015 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 76%

zm.) samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka (kandydata) przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Science Garden - prezentacja 76%

PROJEKT EDUKACJI PRZYRODNICZEJ DLA NAJMŁODSZYCH JOANNA I PIOTR SIKORSCY Science Garden a innowacyjność nauczania         Wszechstronny rozwój DZIECKA Odkrywanie zainteresowań Poszukiwanie, badanie i wnioskowanie Praca zespołowa Wycieczki i spotkania;

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/science-garden-prezentacja/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin kreatywneSynapsy 76%

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu festynu z okazji dnia dziecka, przy naszym stoisku.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/29/regulamin-kreatywnesynapsy/

29/04/2017 www.pdf-archive.com

Zgoda 76%

Jednocześnie biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka z imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/25/zgoda/

25/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 74%

Przedmiot Konkursu stanowi możliwość udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu na zasadach określonych w Warunkach Konkursu podczas trwania Konkursu „POCZTÓWKA Z WAKACJI” poprzez pozostawienie w lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe rysunku Dziecka przedstawiającego wakacyjne wspomnienie.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 71%

Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej m.in.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 65%

nazwisko i imię dziecka , klasa, ilość dni, za jaki miesiąc, kwota odpisu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 64%

Zmiany definicji pierwszego dziecka na „jedyne lub najstarsze dziecko w  rodzinie;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com