Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «dziecko»:


Total: 60 results - 0.02 seconds

dziecko 100%

Sennik dziecko Znaczenie snów z dzieckiem Jeśli widzisz dziecko we śnie, oznacza to radość, energię, powodzenie, których możemy się spodziewać w najbliższym czasie.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/dziecko/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 98%

INFORMACJE DODATKOWE 1.Obwód szkolny, do którego należy dziecko :………………………………………………………………… 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 91%

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 90%

Mimo, ze przedstawiłem bogaty materiał filmowy z obrażeniami dziecka, tym co dziecko mówi, jak gestykuluje, jaką ma mimikę i poparłem ten materiał opiniami specjalistów – biegłych sadowych, patomorfologa, lekarza medycyny sądowej, psychologów dziecięcych, psychologów klinicznych, psychiatry dziecięcego, które to Opinie potwierdziły w całości moje przypuszczenia, że mój syn jest maltretowany, że dochodzi do bicia i znęcania, Sąd Rodzinny i Prokuratura nie przeprowadziły żadnych swoich dowodów z materiału filmowego, a załączone przeze mnie opinie zostały uznane za prywatne, choć opinia patomorfologa dotycząca badania materiału filmowego była robiona na zlecenie Komendy Miejskiej Policji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 90%

Mimo, ze przedstawiłem bogaty materiał filmowy z obrażeniami dziecka, tym co dziecko mówi, jak gestykuluje, jaką ma mimikę i poparłem ten materiał opiniami specjalistów – biegłych sadowych, patomorfologa, lekarza medycyny sądowej, psychologów dziecięcych, psychologów klinicznych, psychiatry dziecięcego, które to Opinie potwierdziły w całości moje przypuszczenia, że mój syn jest maltretowany, że dochodzi do bicia i znęcania, Sąd Rodzinny i Prokuratura nie przeprowadziły żadnych swoich dowodów z materiału filmowego, a załączone przeze mnie opinie zostały uznane za prywatne, choć opinia patomorfologa dotycząca badania materiału filmowego była robiona na zlecenie Komendy Miejskiej Policji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną 87%

Może nawet chciałaby mieć później dziecko, ale tylko pięcioletnie, takie co by urodziło się, jak miało pięć lat i nigdy nie urosło.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/wojna-polsko-ruska-pod-flag-bia-o-czerwon/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

poradnik 83%

Redakcja Agnieszka Riahi Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka 3 WSTĘP 1 WPROWADZENIE y JAKIE SĄ UMIEJĘTNOŚCI dziecka w wieku 1 - 3 lat 6 10 – charakterystyczne cechy rozwoju psychomotorycznego 4 y JAKIE SĄ ZACHOWANIA żywieniowe małego dziecka 12 y JAKIE SĄ POTRZEBY żywieniowe dziecka w okresie poniemowlęcym 14 2 KARMIENIE PIERSIĄ - WCIĄŻ WAŻNE y ŻYWIENIE DZIECI KARMIONYCH PIERSIĄ 3 PODSTAWY ŻYWIENIA DZIECI 18 5 y MODELOWY TALERZYK żywieniowy – jak planować posiłki dla dzieci 22 y JAKIE PRODUKTY należy wykorzystywać w żywieniu dzieci 24 y JAKA POWINNA BYĆ WIELKOŚĆ PORCJI różnych produktów w diecie małego dziecka y ILE I JAKIE POSIŁKI dziecko powinno otrzymać w ciągu dnia 42 44 y JAK PRAWIDŁOWO UŁOŻYĆ całodzienną DIETĘ dziecka 50 y JAK GOTOWAĆ?

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/poradnik/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 81%

Kryterium Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (punkcie przedszkolnym) danej szkoły/ dziecko realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Goleszów 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 80%

/ adres zamieszkania rodzica (prawnego opiekuna) kandydata / legitymujący (-a) się dowodem osobistym ……………………………………………………………… /seria i numer dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) / wydanym przez …………………………………………………………………………………..……… oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ……….………………………………………………… /imię i nazwisko kandydata/ Jestem świadomy (-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 79%

zaniedbanie – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Mięsny ludzik 78%

Moje dziecko jest w potrzebie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/mi-sny-ludzik/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 78%

Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z :

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 77%

Zawodnikiem „Akademii Sandecja” może zostać dziecko które ukończyło 3 lata i starsze.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Hasło DUMEL wyniki 75%

Anna Nowak - "Zabawka DUMELA dziecko rozwesela!

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/has-o-dumel-wyniki/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 72%

Domniemanie ojcostwa Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

Chorwacja 2015 71%

7 EURO/1 os./tydz., dziecko od 12-18 lat - 50%, dziecko do 12 lat - gratis, - opłata recepcyjna:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/chorwacja-2015/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

Paulina 68%

„Podpalaczka” Stephen King „Gnój” Wojciech Kuczok „Hera- moja miłość” Anna Onichimowska „Lot Komety” Anna Onichimowska „Szczęśliwa ziemia” Łukasz Orbitowski Szymon Hołownia, Marcin Prokop „Bóg, kasa i rock’n roll” „Demony na smyczy” Anna Onichimowska Anne Rice „Przebudzenie śpiącej królewny” „Dziecko w czasie” Ian McEwan „Widmokrąg” Wojciech Kuczok A.J Gabryel „Facet na telefon” „Matisse ma słońce w brzuchu” Judith Katzir „Porzucone sutanny” Piotr Dzedzej „Przystań posłuszeństwa” Marina Anderson „regulamin tłoczni win” John Irving „Barwy pożądania” Megan Hart Anais Nin „Małe ptaszki” „Mąż, którego nie znałam” Sylvia Day Anais Nin „Delta Wenus” „Czarnobyl baby” Barbara Tarnas „Dotyk złodziejki” Mia Marlowe „Intymne sprawy” Linda Dillow, Lorraine Pintus Oscar Wilde “Teleny” Danuta Wałęsa “Marzenia i tajemnice” „Kiedy byłem dziełem sztuki” Eric-Emmanuel Schmitt "Pan raczy żartować, panie Feynman!"

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/paulina/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

apel IZA 2013 poprawiony 1% 63%

Córka urodziła się, 19.04.2009r., jako zdrowe dziecko( dostała 10 w skali Apg), w wieku 3 miesięcy po pierwszych szczepieniach zaczęły się problemy zdrowotne ( stany zapalne, problemy z nerkami, urosepsa ) i przestała się rozwijać.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/11/apel-iza-2013-poprawiony-1/

11/01/2014 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 63%

 Oświadczam, że moje dziecko nie posiada wyżej wymienionych orzeczeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

Biwak (Automatycznie zapisany).PDF 63%

Dziecko powinno ze sobą zabrad:

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/biwak-automatycznie-zapisany/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Science Garden - prezentacja 63%

ROZWÓJ – dziecko poprzez uczestnictwo w projekcie zdobywa wiedzę, rozwija kompetencje, poszerza swoje horyzonty, uczy się obserwacji, przewiduje skutki działań, staje się bardziej wrażliwe i dostrzega potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/science-garden-prezentacja/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

notatka 63%

pierwsze dziecko: płeć:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/notatka/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Zgoda 63%

Przyjmuję do wiadomości, iż dziecko będzie narażone na wszelkiego rodzaju zachowania demoralizacyjne, konsekwencją czego mogą być trudności w przyszłym rozwoju psychicznym i moralnym mojej pociechy.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/25/zgoda/

25/08/2017 www.pdf-archive.com

oswiadczenie miejsce 63%

………………………………………………………………………………………………… Oświadczam, iż moje dziecko/podopieczny* zamieszkuje w:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-miejsce/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Elfen Lied. Jak ofiary stają się katami 62%

Sprawia również wrażenie osoby głęboko upośledzonej, gdyż zachowuje się jak dwuletnie dziecko.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/elfen-lied-jak-ofiary-staj-si-katami/

08/10/2016 www.pdf-archive.com