Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «economische»:


Total: 18 results - 0.027 seconds

Huijboom-feiten-klimaat-Parool-Januari-2018 100%

Een dergelijke structurele daling van de mondiale CO2-uitstoot heeft zich historisch gezien nog nooit voorgedaan ten tijde van economische groei.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/huijboom-feiten-klimaat-parool-januari-2018/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Feestvierend ten ondergaan 99%

Of gaan wij structureel ingrijpen en hervormingen doorvoeren om gezonde overheidsfinanciën te garanderen welke duurzame economische ontwikkeling zullen moeten waarborgen?

https://www.pdf-archive.com/2013/04/19/feestvierend-ten-ondergaan/

19/04/2013 www.pdf-archive.com

Six page summary Startups Groningen 96%

Het rapport gaat in op het toenemend belang van ondernemerschap voor het welzijn en de economische ontwikkeling van regio’s op verschillende geografische niveaus.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/05/six-page-summary-startups-groningen/

05/07/2016 www.pdf-archive.com

Vacature - Stagiair Ottawa 93%

Politieke Wetenschappen, Geschiedenis, Economische wetenschappen Je kan makkelijk je werk organiseren, behoudt het overzicht en respecteert deadlines.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/17/vacature-stagiair-ottawa/

17/04/2015 www.pdf-archive.com

Begrippenlijst (2) 90%

Duurzame ontwikkeling Economische ontwikkeling met respect voor de omgeving en de toekomstige generaties.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/16/begrippenlijst-2/

16/12/2017 www.pdf-archive.com

EZ NieuweKampioenen Infographic 2016 A3 81%

nóg meer innovatieve Nederlandse bedrijven met impact Onze ondernemers zorgen voor innovatie en economische groei.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/17/ez-nieuwekampioenen-infographic-2016-a3/

17/10/2016 www.pdf-archive.com

Organisatieonderdelen Rijk met OIN tbv e-facturatie v1.3 74%

Communicatie Overheidsidentificatienummer 00000001003227376000 00000004000000148000 Het ministerie van Buitenlandse Zaken Het ministerie van Buitenlandse Zaken Overheidsidentificatienummer 00000001003227406000 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties FMHaaglanden Huurcommissie Logius P-Direkt Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) Rijksvastgoedbedrijf SSC-ICT Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) Overheidsidentificatienummer 00000001003214345000 00000004000000075000 00000004000000061000 00000004003214345001 00000004000000058000 00000001822100824000 00000001856305765000 00000004000000054000 00000004000000059000 Het ministerie Defensie Het ministerie van Defensie Het ministerie van Defensie - DMO/OPS Het ministerie van Defensie - Paresto Het ministerie van Defensie - 1GNC Overheidsidentificatienummer 00000001008078452000 00000004000000039000 00000004000000041000 00000004000000158000 Het ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Autoriteit Consument &

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/organisatieonderdelen-rijk-met-oin-tbv-e-facturatie-v1-3/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

Gouwenaar5lr 59%

de Gouwenaar Nieuwsbrief nr 5.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/05/gouwenaar5lr/

05/04/2014 www.pdf-archive.com

onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final(1) 58%

Het bedrijfsleven is veelal de motor achter economische groei en daarmee toenemende welvaart en werkgelegenheid.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/11/onderzoek-de-vries-aruba-2-mei-2013-final-1/

11/05/2013 www.pdf-archive.com

loting als systeem voor volksvertegenwoordiging - voorstel I - II 03 03 2018 53%

Door de opkomst van de politieke partijen, die in feite de wetgevende macht hebben overgenomen, waardoor lobbyisten gericht kunnen werken, is een machtsconcentratie ontstaan van wetgevende macht en financieel economische belangen die de laatste resten van democratie in ons politiek systeem afvoeren (*10).

https://www.pdf-archive.com/2018/10/23/untitled-pdf-document-15/

23/10/2018 www.pdf-archive.com

CPN Manifest 53%

Ons uiteindelijke doel is het uitbannen van deze vorm van economische exploitatie en zo de "nivellering"

https://www.pdf-archive.com/2015/05/31/cpn-manifest/

31/05/2015 www.pdf-archive.com

BPV Verslag 49%

Ondersteuning Services Sport Economische Zaken Werk &

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/bpv-verslag/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

Folder vpro-tegenlicht najaar 31-08-16DEF 48%

wij zijn het volk cultuurbarbaren italië met ster OP TV 30 OKTOBER MEETUP 2 NOVEMBER Decennialang was Italië overgeleverd aan de vastgeroeste politieke en economische mores van een corrupt establishment.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/folder-vpro-tegenlicht-najaar-31-08-16def/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

371140604 44%

Afnemend reizigersvervoer Helaas kent het internationale reizigersverkeer een sterke daling om geopolitieke en economische redenen.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/371140604/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

ecodesign245-2009 32%

(7) (3) De Commissie heeft twee voorbereidende studies verricht waarin een analyse is gemaakt van de technische, ecolo­ gische en economische aspecten van verlichtingsproduc­ ten die gewoonlijk in de tertiaire sector (kantoorverlich­ ting en straatverlichting) worden gebruikt.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/27/ecodesign245-2009/

27/03/2013 www.pdf-archive.com