Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «edilmesi»:


Total: 24 results - 0.017 seconds

kitap roadmap 100%

kitaplar) 4.HAFTA (1 NİSAN – 8 NİSAN) • mevcut sistemin eksiklerinin tespit edilmesi ve olası tasarım yanlışlarının düzeltilmesi • kullanıcı feed'lerinin hazırlanması (+like özelliği) • yorum/üye/uygunsuz içerik rapor etme ve kullanıcı bloklama 5.HAFTA (8 NİSAN – 15 NİSAN) • Serdar Öztürk efendi'den tasarımın alınması, sisteme port edilmesi.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/22/kitap-roadmap/

22/08/2016 www.pdf-archive.com

merged 76%

Tabanca ile ateş edilmesi işaret edilmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/merged/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

prim-iadeli-ozel-sartlar 75%

3.3 Yaşın Yanlış Beyan Edilmesi:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/08/prim-iadeli-ozel-sartlar/

08/02/2012 www.pdf-archive.com

2017-01 Nolu Genelge 72%

03.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, ekte yer alan 2017 yılı mücadele programının merkez ve taşra kurumlarımızda salgın, bulaşıcı ve paraziter hastalıklarla mücadele hizmetlerini fiilen yürütmekte olan tüm yönetici, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli ile diğer görevliler tarafından aksatılmadan titizlikle uygulanması, Genelge kapsamında illerde hizmet veren serbest veteriner hekimlerin eğitilmesi, uygulamalar esnasında hızlı haberleşme, çabuk ve güvenilir teşhis, zamanında müdahale, entegre gıda güvenilirliği yaklaşımı konusunda daha etkin görev alınması ve AB uyum sürecinde sürekli yenilenen mevzuat ve uygulamaların takip edilmesi, daha etkin kontrol ve denetim yapılması, bu genelgenin İl Müdürlüklerindeki ilgili tüm personele imza karşılığı tebliğ edilmesi, aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması, gerekli koordinasyonunun sağlanması ve yenisi yayınlanıncaya kadar uygulamanın bu doğrultuda yapılması, hususlarında gereğini önemle arz/rica ederim.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/29/2017-01-nolu-genelge/

29/03/2017 www.pdf-archive.com

seçim dolandırıcılık 69%

Ayrıca, oy kullanma merkezlerinde polislerin bulunduğu, polisin kimlik kontrolü yaptıktan sonra seçmenin oy kullanabildiği, bunun dışında oyların geçerliliği kriterlerinde önemli değişiklikler yapıldığı “önemli bir güvenliğin ihlal edilmesi ve kanunlara aykırılık” [4] yönünde olaylar rapor edilmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/secim-doland-r-c-l-k/

25/07/2017 www.pdf-archive.com

Basin-bildirisi-AT-HSK 65%

Đnsanlık vicdanınca kabul edilmesi mümkün değildir.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/14/basin-bildirisi-at-hsk/

14/11/2016 www.pdf-archive.com

Ders05 65%

●Örneğin, belirli kayıtların seçilmesi, belirli sütunların sorgulama sonucunda elde edilmesi gibi daha birçok işlem ilişkisel cebir ifadeleri kullanılarak kolayca ortaya konabilmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders05/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Ders10 65%

ADO.Net C# Bir Proje Uygulaması Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Amacı ● ● ● Veritabanı uygulaması geliştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler üzerinden anlatılacaktır.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders10/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

KPSS2018-22TASLAK 65%

Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/07/kpss2018-22taslak/

07/06/2017 www.pdf-archive.com

EVS DİLEKÇE 58%

5- Proje dönüşünde a-Uçak Biniş Kartları b- Memleketinizden veya Erzurum’dan İstanbul’a kadar c-İstanbul’dan dönüş şehrinize olan otobüs /tren biletini uçaksa sadece biniş kartları ( Asılları A4 kağıdına yan yana yapıştırılıp 2 adet fotokopi) - d-Dönüşte e-mailinize gönderilecek Nihai Rapor Formunu e- (eğer tarafınıza Rektörlük aracılığıyla Gri Pasaport tanzim edilmişse ) Gri Pasaportun aslının katılımcı tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/evs-d-lek-e/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

Finansal Tablolar Analizi Ünite 1-2-3-4 56%

Özellikli bilgi sunmak için talep edilmesi halinde hazırlanan tablolardır.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/18/finansal-tablolar-analizi-nite-1-2-3-4/

18/04/2017 www.pdf-archive.com

e-imza-nedir-nasil-alinir-basvuru 54%

2004’te kullanıma başlandığı zaman pek rağbet görmeyen e-imza, sonraları birçok bakanlık ve kurumun da sisteme entegre edilmesi ile vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri haline gelmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/e-imza-nedir-nasil-alinir-basvuru/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

rapor 52%

Şekil 1- Mimari bileşen katmanları Daha sonrasında ise esas görevim olan SOA(Servis odaklı mimari)'nin araştırılması, Web servisleri geliştirmede kullanılacak bazı çatıların ve platformların incelenmesi, kıyaslanması, ve gerçekleme etabında hangilerinin tercih edilmesi ve neden tercih edilmeleri gerektiğine yönelik fikirleri, bu çatılarla uygulamalar yazarak analiz etmek ile geçti.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/08/rapor/

08/09/2017 www.pdf-archive.com

Mehmet Yüksek 52%

İmam Mehdinin (a.f) yok edilmesi için planlar tertipliyorlardı.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/mehmet-y-ksek/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 49%

667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname KHK/671 17.08.2016 29804 Kanun Değişiklikleri 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunu 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu KHK/672 01.09.2016 29818 (Mükerrer) İhraç:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/ola-an-st-hal-ve-tedb-rler-09012017/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

YGS-2016 45%

Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/13/ygs-2016/

13/03/2016 www.pdf-archive.com

?NSAN HAKLARI MEVZUAT 45%

Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/nsan-haklari-mevzuat/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

2016 KPSS Genel Yetenek Genel Kultur Matematik Çözümler 44%

Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/2016-kpss-genel-yetenek-genel-kultur-matematik-oz-mler/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

Altinci Nesil Jet Savas Ucagi 43%

Böylece bu dönemde, yeni uçakların dizayn edilmesi yerine, genelde dördüncü nesil uçaklar daha da geliştirilmiştir.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/12/altinci-nesil-jet-savas-ucagi/

12/03/2013 www.pdf-archive.com

relativity2 41%

Işığın bir dalga hareketiyle yayıldığı genel kabul görmüştü, ama o dalgayı taşıdığı varsayılan ve uzayı dolduran ortamın (eter) var olduğunun kabul edilmesi çelişki yaratıyordu (Michelson-Morley deneyi).

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/relativity2/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 37%

Bunun için de, çeşitli ırk ve dildeki insanları tek vücud halinde dimdik ayakta tutan İslam dininin dejenere edilmesi, asli unsurlarından uzaklaştırılması gerekiyordu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

balkan turu web 34%

Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce misafirlerimiz tarafından merkez ofis aranarak yazılı teyit edilmesi gerekmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/balkan-turu-web/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

MTSK yonetmelik 29 mayis 2013 30%

Kursların kapatılması ve cezalandırılması MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/29/mtsk-yonetmelik-29-mayis-2013/

29/05/2013 www.pdf-archive.com