Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ekonomiczno»:


Total: 5 results - 0.003 seconds

list referencyjny Bruno Muschalik ŚRFP 100%

• ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsi^biorstw, analiza branz, ocena wartosc zabezpieczen, analiza dokumentacji dostarczonej przez bank oraz klienta;

https://www.pdf-archive.com/2014/07/05/list-referencyjny-bruno-muschalik-rfp/

05/07/2014 www.pdf-archive.com

onko 100%

- Analiza wpływu stanu ekonomiczno-społecznego na świadomość pacjenta onkologicznego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/26/onko/

26/04/2018 www.pdf-archive.com

konferencja 2017 84%

trends and prospects” Iuliia Shapoval Ukrainian National Academy of Science „Stabilizacja makroekonomiczna na Białorusi w latach 2005 – 2014” Daria Pilarczyk Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie „A Defensive and Offensive Russian „soft power” toward Ukraine” Martin Solik Ostrava University DYSKUSJA PRZERWA KAWOWA II SESJA 11:15 – 11:30 11:30 – 11:45 11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 12:15 – 12:45 12:45 – 13:15 „Sinusoidalny charakter bilateralnych stosunków między Ukrainą, Białorusią a Rosją” Urszula Dara Uniwersytet Pedagogiczny im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/konferencja-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Me&Economy 83%

Kolejnym działaniem w ramach projektu, było utworzenie Klubu Gier Planszowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miechowie, który organizatorzy wyposażyli w liczne egzemplarze gier ekonomiczno–edukacyjnych - również tych wykorzystywanych podczas warsztatów.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/05/me-economy/

05/08/2014 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 47%

Centrum transferu wiedzy – centrum świadczące usługi dostępu do informacji o zasobach wiedzy, szczególnie w zakresie wskazanym w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie:

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com